[Lyrics] I'm Back - Ashley Tisdale

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

I'm Back

I see you from a distance, on the prowl
Keep it up, it’s only gonna let you down
Come right over here, have a look around
There's not a lotta diamonds in this crowd

You're up to something that's panical, just let me know
Gotta get it while it's available, it's logical

Better get on it, show that you want it
If you keep runnin', it'll be gone

If you're lookin' for somebody to switch you like that
I'm that, I'm that

If you're looking for somebody to keep you on track
I'm that, I'm that

If you're looking for somebody to answer right back
I'm that, I'm that

'Cause you don't have to keep on lookin' no more
'Cause I'm back (I'm back), I'm back

Give me half a chance, I'll make you shine
I'm more like a dove, way passed the dime
Truth is you need this in your life
Anything but me is just wasting time (Uh huh, uh huh)

Got what you need if it's physical, irresistible
Wanna make this night unforgettable, incredible

Better get on it, show that you want it
If you keep runnin', it'll be gone

If you're lookin' for somebody to switch you like that
I'm that, I'm that

If you're looking for somebody to keep you on track
I'm that, I'm that

If you're looking for somebody to answer right back

I'm that, I'm that

'Cause you don't have to keep on lookin' no more
'Cause I'm back, I'm back

If you're looking for somebody who cuts her own checks
Well I'm that, I'm that

If you're looking for somebody who gets her respect
Well I'm that, I'm that

If you're looking for somebody who don't take no shh..
Well I'm that, I'm that

'Cause you don't have to keep on lookin' no more
'Cause I'm back, I'm back

Go on pretending, I'm not what you're missing
Go on, be happy, you'll never know (never know)

Not gonna stress just to get your attention
Not gonna beg you to get up close

If you're lookin' for somebody to switch you like that
I'm that, I'm that

If you're looking for somebody to keep you on track
I'm that, I'm that

If you're looking for somebody to answer right back
I'm that, I'm that

'Cause you don't have to keep on lookin' no more
'Cause I'm back, I'm back
If you're looking for somebody who cuts her own checks
Well I'm that, I'm that

If you're looking for somebody who gets her respect
Well I'm that, I'm that

If you're looking for somebody who don't take no shh..
Well I'm that, I'm that

'Cause you don't have to keep on lookin' no more
It's like that, I'm back
Tôi trở về

Tôi thấy bạn từ đàng xa, đang thơ thẩn
cứ tiếp tục đi, nó sẽ làm bạn thất vọng (1)
hãy đến đây ngay, rồi nhìn xung quanh
chẳng có sự may rủi quý giá trong đám đông này

bạn đang hướng lên điều gì đó chừng e ngại, hãy cho tôi biết
hãy nhận lấy trong khi điều đó còn giá trị, đó là hợp lý

tốt hơn cứ như thế, thể hiện rằng bạn muốn điều đó
nếu bạn cứ trốn chạy , nó sẽ ra đi

nếu bạn tìm kiếm ai đó để làm biến đổi bạn như thế
là tôi đó, tôi đó

nếu bạn tìm kiếm ai đó để giữ bạn ngay lối (2)
là tôi đó, tôi đó

nếu bạn tìm kiếm ai đó để có câu trả lời lại
là tôi đó, tôi đó

vì bạn chẳng cần tìm kiếm như thế nữa
vì tôi đang về(tôi đang về), tôi đang về đây

hãy cho tôi một nửa cơ hội, tôi sẽ khiến bạn rạng ngời
tôi còn hơn cả loài bồ câu, không cần đến tiền bạc (3)
sự thật bạn cần đó là chính trong cuộc sống của bạn
chẳng có gì ngoài việc tôi lãng phí thời gian (Uh huh, uh huh)

hãy lấy những gì bạn cần nếu đó là tự nhiên, lôi cuốn
muốn làm cho đêm này thành khó quên, nhiệm mầu

tốt hơn cứ như thế, thể hiện rằng bạn muốn điều đó
nếu bạn cứ trốn chạy , nó sẽ ra đi

nếu bạn tìm kiếm ai đó để làm biến đổi bạn như thế
là tôi đó, tôi đó

nếu bạn tìm kiếm ai đó để giữ cho bạn ngay lối
là tôi đó, tôi đó

nếu bạn tìm kiếm ai đó để có câu trả lời lại
là tôi đó, tôi đó

vì bạn chẳng cần tìm kiếm như thế nữa
vì tôi đang về(tôi đang về), tôi đang về đây

nếu bạn tìm kiếm ai đó cắt đứt những tự quyết của cô ấy
là tôi đó, tôi đó

nếu bạn tìm kiếm ai đó cho cô ta sự tôn trọng
là tôi đó, tôi đó

nếu bạn tìm kiếm ai đó không có .. shh..
là tôi đó, tôi đó

vì bạn chẳng cần tìm kiếm như thế nữa
vì tôi đang về, tôi đang về đây

cứ việc hoài nghi, tôi không là những gì bạn đánh mất
cứ tiếp tục vui vẻ nhé, bạn sẽ chẳng bao giờ biết được (không bao giờ biết)

sẽ chẳng căng thẳng để có sự quan tâm của bạn
sẽ không vai nài để bạn gần hơn

nếu bạn tìm kiếm ai đó làm biến đổi bạn như thế
là tôi đó, tôi đó

nếu bạn tìm kiếm ai đó để giữ cho bạn ngay lối
là tôi đó, tôi đó

nếu bạn tìm kiếm ai đó có câu trả lời lại
là tôi đó, tôi đó

vì bạn không cứ phải tìm kiếm nữa
vì tôi đang về đây, đang về đây
nếu bạn tìm kiếm ai đó cắt đứt sự tự quyết của cô ấy
là tôi đó, tôi đó

nếu bạn tìm kiếm ai đó cho cô ta sự tôn trọng
là tôi đó, tôi đó

nếu bạn tìm kiếm ai đó không có .. shh..
là tôi đó, tôi đó

vì bạn chẳng phải tìm kiếm thế nữa
là như thế, tôi trở về

--------
ở một bản dịch khác
(1) Tao sẽ không làm mày thất vọng đâu mà
(2)Tao giống như biểu tượng của Hòa bình ý
Chả để ý đến tiền nong gì đâu
(3) .. để giúp mày theo kịp tiến độ

 
Quay lại
Top