[Lyrics] Celebrate Our Love - A1

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Paul: Believe in you heart
No matter what the people may say
The chance you take
could take you to the top

Mark: Listen up-
You know you gotta throw fear away
Together we can make it

Shake it up oh-oh baby

Chris: Hear the voices rock the nation
A calling to the sky
I can see eternity is in your eyes
Ben: Come on everybody there’s a party to go to
There holding out for you!
With every chance you take
A change you make

The start of something new

All: All around the world they’re singing
Calling out a new beginning
Oh-oh-oh celebrate our love
People with imagination
Everywhere a celebration
Oh-oh-oh celebrate our love
Celebrate our love


Chris: Good to be free
Living out our own destiny
The beat will last forever
Never stop

Ben: Gotta move-
You know we gotta groove into the light
Tonight will be the night that
We’re breaking it up

Break it down baby yeah

Mark: Hear the voices rock the nation
A calling to the sky
I can see eternity is in your eyes
Paul: Come on everybody there’s a party to go to
There holding out for you!
With every chance you take
A change you make

The start of something new

All: All around the world they’re singing
Calling out a new beginning
Oh-oh-oh celebrate our love
People with imagination
Everywhere a celebration
Oh-oh-oh celebrate our love

Oh – oh – oh – oh – na–na-na-na-na-na

Oh-oh-oh-oh-celebrate our love

Mark: Let the rhythm take control (take control)
Feel the fire burn within your soul
Ben: There’s a magic in your eyes
Forever we can take the
Music through the night

All: All around the world they’re singing
Calling out a new beginning

Oh-oh-oh celebrate our love
People with imagination
Everywhere a celebration
Oh-oh-oh celebrate our love

All: All around the world they’re singing
Calling out a new beginning
Oh-oh-oh celebrate our love
People with imagination

Everywhere a celebration
Oh-oh-oh celebrate our love

All: All around the world they’re singing
Calling out a new beginning
Oh-oh-oh celebrate our love
People with imagination
Everywhere a celebration
Oh-oh-oh celebrate our love

(Fades)
Paul:
Tin vào bạn
Có chuyện gì đâu kệ mọi người nói
Cơ hội đây bạn nắm lấy
Có thể đưa bạn tới đỉnh cao

Mar: Chú ý nè

bạn hiểu mình phải ném nỗi buồn đi
Bên nhau ta có thể làm được
Thức tỉnh nó đi, nào bạn ơi

Ch:Hãy nghe âm thanh rung chuyển của dân tộc
Một tiếng hét tận trời xanh
Tôi cso thể thấy trong mắt bạn là tinh thần bất diệt
Ben: Đến đây nào mọi người cùng nhập tiệc
Nó được trải ra dành cho bạn

Cùng mọi thay đổi bạn tạo ra
Một thay đổi bạn tạo ra
Để bắt đầu những điều mới

All: Toàn thế giới đang hát vang
Gọi to một khởi đầu mới
Cùng tán dương tình yêu thương của chúng ta
Mọi người cùng trí tưởng tượng
Mọi nơi một lễ kỷ niệm

Tình yêu của chúng ta

Ch: Vui xẻ sống tự do
Sống thoát ra khỏi định mệnh của chính mình
Nhịp đập sẽ không dứt
Không dứt

Ben:
Phải chuyển động
bạn hiểu chúng ta phải lắc người trong ánh đèn mà

Đêm nay phải là đêm
Đêm chúng ta thay đổi

Ch:Hãy nghe âm thanh rung chuyển của dân tộc
Một tiếng hét tận trời xanh
Tôi cso thể thấy trong mắt bạn là tinh thần bất diệt
Ben: Đến đây nào mọi người cùng nhập tiệc
Nó được trải ra dành cho bạn
Cùng mọi thay đổi bạn tạo ra

Một thay đổi bạn tạo ra
Để bắt đầu những điều mới

All: Toàn thế giới đang hát vang
Gọi to một khởi đầu mới
Cùng tán dương tình yêu thương của chúng ta
Mọi người cùng trí tưởng tượng
Mọi nơi một lễ kỷ niệm
Tình yêu của chúng ta


Mark: Let the rhythm take control (take control)
Feel the fire burn within your soul
Ben: There’s a magic in your eyes
Forever we can take the
Music through the night

Oh – oh – oh – oh – na–na-na-na-na-na
Oh-oh-oh-oh-tán đuơng tình yêu của chúng ta


Mar: Hãy để giai điệu điều khiển chúng ta
Cảm nhận ngọn lửa trong tâm hồn bạn
Ben: trong đôi mắt bạn có điều kỳ diệu
mãi mãi ta có thể mang
Âm nhạc đi suốt đêm nay

LẶp lại

 
Quay lại
Top