[Lyrics] Bounce Ozinga - Tarkan

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532





MUSIC VIDEO


Let me see your bounce (x2)

If you really know what's good for you
Ease the loud
Let it blow
Come on baby tell me what you're waiting for
Bring it on,here we go

Break Free of all your senses,baby close your eyes
Just breath to the rhythm of my body and mind

[Chorus:]
Let me see your bounce...ooo
We're goin' higher feel the fire
Let me see your bounce...ooo
It's on tonight we're on the rise...ooo
Let me see your bounce...ooo
You don't have to hide it if you like it
Let me see your bounce
Let me see your bounce
Let me see your bounce

You gotta gotta gotta gotta let it go
If you wanna,really wanna lose it,lose it

Come on,come on,come on,come on put ur hands up
Do it all the way; move it,move it

If you really don't wanna hold it back
Let's us relax,spin the track
Feel the beat take over
And let's pretend it'll never end

Break Free of all your senses,baby close your eyes
Just breath to the rhythm of my body and mind

[Chorus]

Girl I like it how u shake it on the floor
Everybody in the club wanting some more
Girl I like it when u dip it on the floor
Everybody in the club beggin' for more

Break Free of all your senses,baby close your eyes
Just breath to the rhythm of my body and mind
Cho anh thấy sự nảy lửa của em đi (x2)

Nếu em thực sự muốn biết điều gì là tốt cho mình
Thì bớt kịch liệt đi
Để nó tiêu tan hết đi
Cưng à! Lại đây nào, nói cho anh biết em đang chờ đợi cái gì thế
Mang điều đó đến đây và chúng ta bắt đầu nào

Giải thoát mọi suy tư của em đi, cưng à! Nhắm đôi mắt của em lại
Hãy hít thở theo nhịp điệu của cơ thể và tâm trí anh

[Chorus:]
Cho anh thấy sự nảy lửa của em đi… ooo
Chúng ta sẽ bay cao hơn nữa, hãy cảm nhận lửa cháy
Cho anh thấy sự nảy lửa của em đi… ooo
Vào đêm nay chúng ta sẽ nỗi dậy… ooo
Cho anh thấy sự nảy lửa của em đi… ooo
Em không phải lẫn tránh nếu như em thích như thế
Cho anh thấy sự nảy lửa của em đi
Cho anh thấy sự nảy lửa của em đi
Cho anh thấy sự nảy lửa của em đi

Em phải buông ra
Nếu em muốn, thật sự muốn mất nó, mất nó

Lại đây nào, lại đây và giơ tay của em lên cao nào
Hãy làm bằng mọi cách, chuyển động, nhãy múa này

Nếu em thật sự không muốn kìm nén nữa
Thì chúng mình hãy cùng thư giãn, quay tròn những vết xe
Cảm nhận nhịp âm thanh thay đổi
Và vờ như nó chẳng có kết thúc

Giải thoát mọi suy tư của em đi, cưng à! Nhắm đôi mắt của em lại
Hãy hít thở theo nhịp điệu của cơ thể và tâm trí anh

[Chorus:]

Cưng à! Anh thích cái cách mà em lắc lư trên sàn nhảy
Mọi người trong vũ trường đang muốn nhiều hơn thế nữa
Cưng à! Anh thích cái cách mà em nhúng mình trên sàn
Mọi người trong câu lạc bộ đang nài nỉ em nhiều hơn đấy

Giải thoát mọi suy tư của em đi, cưng à! Nhắm đôi của em lại
Hãy hít thở theo nhịp điệu của cơ thể và tâm trí anh

 
Quay lại
Top