1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - The Sound Of Goodbye (feat. Elles de Graaf) - Armin Van Buuren    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    Every face I see is cold as ice Everything I scratch is pain Ever since I lost imagination Like a string that flows into the sea I am lost for all eternity Ever since you took your love Away from me *Sometimes The Sound Of Goodbye Is louder than any drumbeat (Repeat * 3x) Mọi gương mặt anh nhìn thấy đều lạnh buốt Mọi thứ anh cào sao đều thấy đớn đau Mọi thứ, từ khi anh mất đi ý niệm Như sợi chỉ trôi giữa đại dương Anh đánh mất tất cả những điều bất diệt Từ khi em lấy lại tình em Rời xa khỏi tôi *Đôi khi Âm thanh của ly biệt Sao thật lớn hơn những tiếng trống (Repeat * 3x)
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP