Lời Dịch - Something More - Secondhand Serenade

Musicteam

Tổ Chức
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.533
I lie awake again, my bodies feeling paralysed
I can’t remember when
I didn’t live through this disguise
The words you said to me
They couldn’t set me free

Im stuck here in this life i didn’t ask for
There must be something more,

Do we know what we’re fighting for?

Breathe in breathe out

And all these masks we wore
We never knew what we had in store

Breathe in breathe out

The storm is rolling in
The thunders loud it hurts my ears


Im paying for my sins
And its gunna rain for years and years

I fooled everyone and now what will i become?
I have to start this over
I have to start this over

There must be something more,
Do we know what we’re fighting for?


Breathe in breathe out

And all these masks we wore
We never knew what we had in store

Breathe in breathe out

I fooled everyone and now what will i become?
l
I have to start this over

I have to start this over

There must be something more,
Do we know what we’re fighting for?

Breathe in breathe out

And all these masks we wore
We never knew what we had in store

Breathe in breathe out

There must be something more
Breathe in breathe out
There must be something more
Anh lại nằm không ngủ, cơ thể anh như bị liệt
Anh không thể nhớ nổi khi
Anh đã không vượt qua sự che đậy này
Những lời em từng nói với anh
Chúng không để anh được tự do


Anh kẹt ở đây - ở cuộc đời mà anh không yêu cầu tới
Chắc phải còn cái gì nữa,
Chúng ta có biết chúng ta cái nhau vì gì không?

Hít vào thở ra

Và những bộ mặt giả dối chúng ta đã từng
Ta sẽ không bao giờ biết ta để dành điều gì


Hít vào thở ra

Giông bão đang dâng lên cuồn cuộn
Tiếng sấm làm chói tai anh

Anh phải trả giá cho tội lỗi của mình
Và nó sẽ còn mưa năm qua năm

Anh lừa dối mọi người để rồi giờ trở thành gì đây?
Anh phải bắt đầu kết thúc nó

Anh buộc phải kết thúc nó

Chắc phải còn cái gì nữa,
Chúng ta có biết chúng ta cái nhau vì gì không?

Hít vào thở ra

Và những bộ mặt giả dối chúng ta đã từng
Ta sẽ không bao giờ biết ta để dành điều gì

Hít vào thở ra


Anh lừa dối mọi người để rồi giờ trở thành gì đây?
Anh phải bắt đầu kết thúc nó
Anh buộc phải kết thúc nó

Chắc phải còn cái gì nữa,
Chúng ta có biết chúng ta cái nhau vì gì không?

Hít vào thở ra

Và những bộ mặt giả dối chúng ta đã từng

Ta sẽ không bao giờ biết ta để dành điều gì

Hít vào thở ra
Chắc phải còn cái gì nữa
Hít vào thở ra
Chắc phải còn cái gì nữa

 
Top