1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Sign Of A Victory (The Official 2010 FIFA World Cup Anthem) - R. Kelly

    I can see the colors of the rainbow, and I can feel the sun on my face, I see the light at the end of the tunnel, and I can feel heaven in its place, and thats the sign of a victory (x2) I can feel the spirit of the nations and I can feel my wings ridin' the winds, yeah I see the finish line just up ahead na and I can feel it risin' deep within and thats the sign of a victory (x2) Now I can the distance of the journey, high and front with all your might, you open your eyes to global warming, been through it all, you sacraficed your life and thats the sign of a victory (x2) If we believe, we can achieve anything including the inpossible this I know so lets lift up our heads and raise the flag yeah yeah and scream like you want to win now let the games begin! thats the sign of a victory (x4) when you keep on fightin', after you lost your strength thats the sign of a victory when darkness is all around you, you still find your way thats the sign of a victory come on and sing, lift up your voice and sing, stand up, oh yeah, stand up sign of a victory ooooohh ohh ohhhh Tôi có thể nhìn thấy những sắc màu của cầu vồng, và tôi có thể cảm thấy mặt trời trên khuôn mặt của tôi, Tôi nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm, và tôi có thể cảm thấy thiên đường tại chỗ của nó, Và đó là những dấu hiệu của một chiến thắng (x2) Tôi có thể cảm thấy tinh thần của các quốc gia Và tôi có thể cảm thấy đôi cánh của tôi dạo chơi trong gió, yeah Tôi thấy một lộ trình chung cuộc ở phía trước Và tôi có thể cảm thấy nó dâng lên từ sâu bên trong Và đó là những dấu hiệu của một chiến thắng (x2) Bây giờ tôi có thể bỏ lại phía sau của cuộc hành trình, Ở trên cao và có thể của bạn phía trước với tất cả, Bạn hãy mở mắt và nhìn xem, cả trái đất đang nóng lên Hơn hết tất cả, bạn hiến dâng cuộc sống của bạn Và đó là những dấu hiệu của một chiến thắng (x2) Nếu chúng ta tin rằng, chúng ta có thể đạt được bất cứ điều gì kể cả điều không thể này Tôi biết như vậy cho phép nâng lên đầu chúng ta và nâng cao yeah yeah cờ Và hét lên như bạn muốn giành chiến thắng Ngay bây giờ hãy để cho trò chơi bắt đầu! Đó là những dấu hiệu của một chiến thắng (x4) Khi mà bạn tiếp tục chiến đấu sau khi mất đi sức mạnh Đó chính là những dấu hiệu của một chiến thắng khi bóng tối là tất cả xung quanh bạn, bạn vẫn đi tìm một con đường của riêng bạn Đó là những dấu hiệu của một chiến thắng Đến đây và hát, giọng nói của bạn vang lên và hát, đứng lên, oh yeah, đứng lên Dấu hiệu của một chiến thắng ooooohh ohh ohh
     
Từ khóa:

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP