Lời Dịch - Shining Star (OST - Hannah Montana) - B5

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


When you wish upon a star,
Your dreams will take you very far.
But when you wish upon a dream,
Life ain't always what it seems.
What'd you see, on night of clear,
In the sky so very dear?

You're a shining star, no matter who you are.
Shining bright to see what you could truly be. (what you could truly be)

Shining star comes into view,
To shine its watchful light on you.
Gives you strength to carry on,
Makes your body big and strong.

On the adventure of the sun
It's all awake and just begun
Thought I had to stir the mood
That's it now I got my own oh yeah

So, if you find yourself in need,
Won't you listen to these words of heed.
Be a giant or grain of sand.
Words of wisdom- Yes, I can.

You're a shining star, no matter who you are.
Shining bright to see what you could truly be.
[x6]
Khi bạn ước cùng một vì sao
Những giấc mơ của bạn sẽ đưa bạn đi rất xa
Nhưng khi bạn ước cùng một vì sao
Cuộc đời không luôn như nó có vẻ thế
Bạn thấy gì vào một đêm trong sáng
Trên bầu trời thân thương kia?

Bạn là một vì sao tỏa sáng, dù cho bạn là ai
Tỏa rạng để thấy bạn có thể thật sự là điều gì

Vì sao tỏa sáng xuất hiện ra
Chiếu những tia thao thức vào bạn
Cho bạn sức mạnh để tiếp tục sống
Làm cho cơ thể bạn to lớn và mạnh mẽ

Trên chuyến hành trình của mặt trời
Tẩt cả thức tỉnh và chỉ mới bắt đầu
Nghĩ rằng tôi phải khuấy động cảm xúc
Vì giờ tôi chỉ có mỗi mình tôi mà thôi

Vì thế, nếu bạn nhận ra bản thân cần trợ giúp
Sao bạn không lắng nghe những lời quan tâm này
Là một kẻ khổng lồ hay là một hạt cát
Lời nói thông thái - Vâng, tôi có thể

Bạn là một vì sao tỏa sáng, dù cho bạn là ai
Tỏa rạng để thấy bạn có thể thật sự là điều gì
[x6]

 
Top