Lời Dịch - People Get Ready - Human Nature

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !MUSIC VIDEO


People get ready
There's a train a-comming
You don't need no baggage
Just a-get on board
All you need is faith
To hear the deisel hummin'
You don't need no ticket no no
Just thank the Lord
People get ready
For the train to Jordon
It's picking up passengers
From coast to coast
Faith is the key
Open the doors and board on
There's room for all
Amongst who love the most

There ain't no room
For the hopeless sinner
Who would hurt all mankind
Just to save his own
Have pity on those
Who's chances grow thinner
There's no hiding place
In the kingdom's throne

People get ready
(people get ready)
People get ready
(c'mon people)
People get ready
(woah)
People get ready

People get ready
(people get ready)
People get ready
(come i'll tell ya people)
People get ready
(woah)
People get ready

C'mon people get ready
There's a train a-comming
You don't need no baggage
Just a-get on board
All you need is some faith
To hear the deisel hummin'
You don't need no ticket no no
Just thank the Lord

C'mon people get ready
(people get ready)
There's a train a-comming
(train a-commin' - yeah)
You don't need no baggage
Just a-get on board
(no no)
All you need is some faith
(need is faith
To hear the deisel hummin'
(oh oh)
You don't need no ticket no no
(no ticket)
Just thank ..
Just thank the
Lord
We just thank the Lord
Mọi người hãy sẵn sàng
Có một đoàn tàu đang tiến sát
Các bạn chẳng cần có hành lý
Chỉ cần bước lên tàu
Tất cả điều bạn cần là đức tin
Để lắng nghe tiếng động cơ chuyển động
Các bạn chẳng cần vé, chẳng cần đâu
Chỉ cần tạ ơn Chúa
Mọi người hãy sẵn sàng
Cho chuyến đi tới Jordon
Hành khách được chào đón
Từ khắp ven bờ biển
Đức tin là chìa khóa
Mở ra những cánh cửa và dọn sẵn
Chỗ ở cho tất cả
Ở giữa những ai thương yêu nhất

Không phải không có chỗ
Cho tội nhân vô vọng
Ai sẽ làm tổn thương toàn nhân loại
Chỉ để cứu rỗi chính mình ?
Xót thương cho những điều này
Những cơ hội mỏng manh
Không có nơi ẩn náu
Trong ngai vàng quốc vương.

Mọi người hãy sẵn sàng
(mọi người hãy sẵn sàng)
Mọi người hãy sẵn sàng
(Đến đây, mọi người)
Mọi người hãy sẵn sàng
(Woah...)
Mọi người hãy sẵn sàng

Mọi người hãy sẵn sàng
(mọi người hãy sẵn sàng)
Mọi người hãy sẵn sàng
(Hãy đến, tôi sẽ bảo những người khác nữa)
Mọi người hãy sẵn sàng
Woah..
Mọi người hãy sẵn sàng

Mọi người hãy sẵn sàng
Có một đoàn tàu đang tiến sát
Các bạn chẳng cần có hành lý
Chỉ cần bước lên tàu
Tất cả điều bạn cần là đức tin
Để lắng nghe tiếng động cơ chuyển động
Các bạn chẳng cần vé, chẳng cần đâu
Chỉ cần tạ ơn Chúa

Tới đây, mọi người hãy sẵn sàng
(Mọi người hãy sẵn sàng)
Có một đoàn tàu đang tiến sát
(Đoàn tàu đang tiến sát-yeah)
Các bạn chẳng cần có hành lý
Chỉ cần bước lên tàu
(Không, không)
Tất cả điều bạn cần là đức tin
(Cần đức tin)
Để lắng nghe tiếng động cơ chuyển động
Oh.. Oh...
Các bạn chẳng cần vé, chẳng cần đâu
(Không vé)
Chỉ cần cảm ơn
Chỉ cần tạ ơn Chúa
Chúng ta chỉ cần tạ ơn Chúa

 
Quay lại
Top