Lời Dịch - Living In America - The Sounds

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


Teenage pornstars
Living for nothing now
Nightlife baby
Oooh-aah-ooh
Look out, shape up
Boy you got to turn around
And wake up honey
Oooh-aah-ooh

We're not living in America,
But we're not sorry
I knew there was something that we never had,
But we don't worry
No we're not living in America,
But we're not sorry
We don't care about the world today
We're not sorry for you

Pretty as picture, dancing the night away
Don't stop baby
Oooh-aah-ooh
I learned my way
I'm living for something now
It's hardcore honey
Oooh-aah-ooh

We're not living in America,
But we're not sorry
I knew there was something that we never had,
But we don't worry
No we're not living in America,
But we're not sorry
We don't care about the world today
We're not sorry for you

We're not living in America
We're not living in America
But we're not sorry
I know there was something that we never had
But we don't worry
No, we're not living in America,
But we're not sorry
We don't care about the world today
We're not sorry for you

My baby!
Sweet baby!
Oh, baby, baby, baby, baby, aah...
Ngôi sao tuổi teen nhưng lại đóng phim con heo
Sống chẳng vì cái gì cả
Những thú vui ban đêm
Oooh-aah-ooh
Cẩn thận kìa, tiến bộ lên một chút đi
Hãy nhìn lại xem
Và tỉnh lại mau đi cưng à
Oooh-aah-ooh

Chúng tôi không sống ở Mỹ
Nhưng chúng tôi cũng không hối tiếc
Tôi biết rằng có những thứ chúng tôi sẽ không bao giờ có
Nhưng chúng tôi cũng không lo lắng
Không, chúng tôi không sống ở Mỹ
Nhưng chúng tôi không thèm hối tiếc
Chúng tôi không quan tâm hôm nay thế giới ra sao
Chúng tôi cũng không quan tâm tới các người đâu

Những con người đẹp như bức tranh
Nhảy nhót đến hết đêm
Đừng dừng lại cưng à
Oooh-aah-ooh
Tôi đã học được cách
Sống vì mục đích gì đó
Cũng khó phết đấy
Oooh-aah-ooh

Chúng tôi không sống ở Mỹ
Nhưng chúng tôi cũng không hối tiếc
Tôi biết rằng có những thứ chúng tôi sẽ không bao giờ có Nhưng chúng tôi cũng không lo lắng
Không, chúng tôi không sống ở Mỹ
Nhưng chúng tôi không thèm hối tiếc
Chúng tôi không quan tâm hôm nay thế giới ra sao
Chúng tôi cũng không quan tâm tới các người đâu

Chúng tôi không sống ở Mỹ
Chúng tôi không sống ở Mỹ
Nhưng chúng tôi cũng không hối tiếc
Tôi biết rằng có những thứ chúng tôi sẽ không bao giờ có được như họ
Nhưng chúng tôi cũng không lo lắng
Không, chúng tôi không sống ở Mỹ
Nhưng chúng tôi không thèm hối tiếc
Chúng tôi không quan tâm hôm nay thế giới ra sao
Chúng tôi cũng không quan tâm tới các người đâu

 
Top