Lời Dịch - I'm Every Woman - Whitney Houston

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


Whatever you want,
Whatever you need,
Anything you want done, baby,
I'll do it naturally
'Cause I'm every woman
It's all in me.
It's all in me, yeah!

Chorus 1:
I'm every woman,
It's all in me.
Anything you want done, baby,
I'll do it naturally.

Chorus 2:
I'm every woman,
It's all in me.
I can read your thoughts right now,
Every one from A to Z.

I can cast a spell,
Of secrets you can tell,
Mix a special brew,
Put fire inside of you.
Anytime you feel danger or fear,
Then instantly
I will appear 'cause...

(Chorus 1)

I can sense your needs
Like rain unto the seeds.
I can make a rhyme
Of confusion in your mind.
And when it comes back to some good old-fashioned love,
I've got it, I've got it, I've got it, got it, baby, 'cause...

(Chorus 1)
(Chorus 2)

I ain't braggin' 'cause I am the one
You just ask me, oo, it shall be done.
And don't bother to compare,
I've got it.

I'm every woman..
Dù anh muốn điều gì
Dù anh cần điều gì
Bất cứ điều gì anh muốn làm, cưng ơi,
Tất nhiên em sẽ làm thật tự nhiên
Vì em cũng như bao người phụ nữ khác
Tất cả đã nằm trong em
Tất cả đã nằm trong em, yeah!

Điệp khúc 1:
Em cũng như bao người phụ nữ khác
Tất cả đã nằm trong em
Bất cứ điều gì anh muốn được làm, cưng ơi,
Tất nhiên em sẽ làm thật tự nhiên

Điệp khúc 2:
Em cũng như bao người phụ nữ khác
Tất cả đã nằm trong em
Em có thể đọc được suy nghĩ của anh ngay lúc này
Mọi thứ, từ A đến Z

Em có thể bỏ bùa mê,
Khiến anh thổ lộ những bí mật,
Pha một loại rược đặc biệt,
Đặt ngọn lửa trong anh.
Bất cứ lúc nào anh cảm thấy nguy hiểm hay sợ hãi,
Sau đó, ngay lập tức
Em sẽ xuất hiện vì...

(ĐK 1)

Em có thể cảm nhận nhu cầu của anh
Giống mưa rơi về phía hạt mầm.
Em có thể gieo vần thơ
Cho trí óc anh nhầm lẫn.
Và khi quay lại một số chuyện tình cổ-điển có hậu,
Em đã có điều đó, có điều đó. có điều đó cưng à, vì ...

(ĐK 1)
(ĐK 2)

Em không phải kẻ nói phách, vì chính em là ngừoi đó
Anh chỉ cần yêu cầu em, oo, tất cả sẽ được thực hiện.
Và đừng bận tâm để so sánh,
Em đã có điều đó

Em cũng như bao người phụ nữ khác.

 
Top