Lời Dịch - I Miss You (Hannah Montana OST) - Miley Cyrus

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la
You used to call me your angel
Said I was sent straight down from heaven
And you'd hold me close in your arms
I thought of the way you felt so strong
I never wanted you to leave
I wanted you to stay here holdin' me

I miss you
I miss your smile
And I still shed a tear every once in a while
And even though it's different now
You're still here somehow
My heart won't let you go
And I need you to know
I miss you
Sha-la-la-la-la
I miss you

You used to call me your dreamer
And now I'm livin' out my dream
Oh, how I wish you could see
Everything that's happenin' for me
I'm thinkin' back from the past
It's true the time is flyin' too fast

I miss you
I miss your smile
And I still shed a tear every once in a while
And even though it's different now
You're still here somehow
My heart won't let you go
And I need you to know

I miss you
Sha-la-la-la-la-la
I miss you

I know you're in a better place yeah
But I wish that I could see your face, oh
I know you're where you need to be
Even though it's not here with me

I miss you
I miss your smile
And I still shed a tear every once in a while
And even though it's different now
You're still here somehow
My heart won't let you go
And I need you to know
I miss you
Sha-la-la-la-la-la
I miss you
Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la
ông đã từng gọi cháu là thiên thần của ông
ông đã nói cháu được gửi xuống từ trên thiên đàng

Và ông sẽ ôm cháu thật chặt trong vòng tay của ông
cháu đã nghĩ cảm xúc của ông thật mãnh liệt
cháu không muốn ông rời xa cháu
cháu muốn ông ở đây ôm cháu

cháu nhớ ông
cháu nhớ nụ cười của ông
Và những lúc như thế cháu đã khóc
Cho dù bây giờ đã khác
Không hiểu sao ông vẫn ở đây
Trái tim cháu sẽ không để cho ông đi
Và cháu cần ông biết rằng
cháu nhớ ông
Sha-la-la-la-la
cháu nhớ ông

ông đã từng gọi cháu là người trong mộng của ông
Và bây giờ cháu đã tỉnh giấc
Oh,cháu ước làm sao ông có thể thấy
Mọi thứ đang diễn ra với cháu
cháu hồi tưởng về quá khứ
Quả thực thời gian trôi quá nhông

cháu nhớ ông
cháu nhớ nụ cười của ông
Và những lúc như thế cháu đã khóc
Cho dù bây giờ đã khác
Không hiểu sao ông vẫn ở đây
Trái tim cháu sẽ không để cho ông đi
Và cháu cần ông biết rằng

cháu nhớ ông
Sha-la-la-la-la
cháu nhớ ông

Ừ thì,cháu biết ông đang ở 1 nơi tốt đẹp hơn
Nhưng cháu ước rằng cháu có thể nhìn thấy khuôn mặt của ông,oh
cháu biết ông đang ở 1 nơi mà ông cần
Cho dù nơi đó không có cháu

cháu nhớ ông
cháu nhớ nụ cười của ông
Và những lúc như thế cháu đã khóc
Cho dù bây giờ đã khác
Không hiểu sao ông vẫn ở đây
Trái tim cháu sẽ không để cho ông đi
Và cháu cần ông biết rằng

cháu nhớ ông
Sha-la-la-la-la
cháu nhớ ông rất nhiều

 
Top