Lời Dịch - Heart And Soul (Camp Rock 2 OST) - Jonas Brothers

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
MUSIC VIDEO


Oh

Yeah

Oh hmm

Gather 'round guys
It's time to start listenin'
Practice makes perfect

But perfect's not workin'
There's a love of the music
No one really cute's gonna be
You can play all the right notes
But that don't mean you're movin' me
But if you can jump like David Lee Roth
Or pump your fists like your Bruce the Boss.

If you got heart and soul

You can rock and roll
Rock and roll.

Strummin'
Drummin'
Slide across from runnin'
The stage is your home if you learn how to own it
Like the great's did
There's no way that you can fake it

You've got to feel the beat before you can move
Even though you're not wearing blue suede shoes
Makin' mistakes
But that won't matter
If you can swagg like 'ol Mic Jagger.

If you got heart and soul
You can rock and roll
You can rock and roll.


If you live and you die
For the music inside
If the one for five never gets old.
Then you can rock and roll
Rock and roll.

Alright now take it low
Now I need the spotlight to hit me right here
As the crowd starts to cheer

I need the fan to blow right through my rock star hair right here

If you can scream like Gasher Rose
Or sing like you did a show after show

If you've got heart and soul
You can rock and roll

If you've got heart and soul
You can rock and roll

You can rock and roll
Ooo yeah
Oo Oo
Yeah
You can rock and roll
Oh

Yeah


Oh hmm

Tập trung lại đây nào mọi người
Đến lúc chú ý nghe rồi
Giỏi giang nhờ thực hành
Nhưng giỏi giang cũng chẳng được gì
Cần một niềm say mê âm nhạc
Không phải ai rất đẹp cũng được như thế
Bạn có thể chơi mọi nốt nhạc

Nhưng không có nghĩa bạn làm tôi lo sợ
Nhưng nếu bạn có thể nhảy được như David Lee Roth
Hoặc vung nắm đấm như Bruce the Boss của bạn

Nếu bạn dũng cảm và biết cảm nhận
Bạn có thể nhảy điên cuồng
Nhảy điên cuồng

Gảy đàn
Đánh trống

Chạy thẳng rồi lướt sang ngang
Sân khấu thuộc về bạn nếu bạn biết cách làm chủ nó
Như một bước đột phá
Không có cách nào để nguỵ biện đâu
Bạn phải cảm nhận nhịp trống trước khi có thể nhảy
Dù bạn không đi giày xanh da Thụy Điển
Mắc sai lầm
Nhưng chẳng sao hết
Nếu bạn có thể huênh hoang như Mic Jagger.


Nếu bạn dũng cảm và biết cảm nhận
Bạn có thể nhảy điên cuồng
Bạn có thể nhảy điên cuồng

Nếu bạn sống và chết
Vì âm nhạc trong tâm hồn
Nếu một vì năm là chẳng có gì lạ
Rồi bạn có thể nhảy điên cuồng
Nhảy điên cuồng


Vặn nhỏ nhạc đi nào!
Giờ tôi cần ánh đèn sân khấu hắt vào tôi ngay đây
Khi đám đông bắt đầu cổ vũ
Tôi cần các bạn hâm mộ thổi bay mái tóc ngôi sao nhạc Rock của tôi ngay tại đây.

Nếu bạn có thể hò hét như Gasher Rose
Hoặc hát hò như bạn từng đã hát rất nhiều

Nếu bạn dũng cảm và biết cảm nhận

Bạn có thể nhảy điên cuồng

Nếu bạn dũng cảm và biết cảm nhận
Bạn có thể nhảy điên cuồng

Nếu bạn dũng cảm và biết cảm nhận
Bạn có thể nhảy điên cuồng
Bạn có thể nhảy điên cuồng
Ooo yeah
Oo Oo

Yeah
Bạn có thể nhảy điên cuồng.

 
Quay lại
Top