Lời Dịch - East Northumerland High (Hannah Montana OST) - Miley Cyrus

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️MUSIC VIDEO


My problem isn't that I miss you, Cuz I don't,
My problem isn't that I kissed you, Woah oh.
I figured out, That you're nothin' that
I thought you're about, You're just caught in a place,
It's what time will erase in my heart.

You're my type of guy I guess,
If i was stuck in East Northumberland High,

For the rest of my life, But people change, Thank God I did. Just because I liked you back then,
It doesn't mean I like you now,
Just because I liked you back then,
It doesn't mean I like you.

Your problem's not for lack of tryin', 'Cuz you do,
It's just that you're at your best when you're lyin' Woah oh.
Now your standing here, And saying things you think
I wanted to hear, But you got it all wrong,

I've already moved on, My dear.

You're my type of guy I guess,
If i was stuck in East Northumberland High,
For the rest of my life, But people change, Thank God I did. Just because I liked you back then,
It doesn't mean I like you now,
Just because I liked you back then,
It doesn't mean I like you.

When you're standing near me, I don't see so clearly,

The feelings are still helpable,
But when I take two steps away,
It shakes some light on my day.
Yeah you can't go back, It's all in the past,
Guess you gotta laugh at it.

You're my type of guy I guess,
If i was stuck in East Northumberland High,
For the rest of my life, But people change, Thank God I did. And if there's some confusion,

Let me tell ya you're just delusional,
Get a clue, 'Cuz people change, Thank God I did,
Thank God I did, Thank God I did.
Just because I liked you back then,
It doesn't mean I like you now,
Just because I liked you back then,
It doesn't mean I like you,
Doesn't mean I like you.
Just because I liked you back then,

It doesn't mean I like you now.
Rock and Roll!(Rock it)
Vấn đề của tôi ko phải là tôi nhớ anh, vì tôi ko nhớ đâu
vấn đề cũng ko phải là tôi đã hôn anh,
tôi thấy rằng, anh chả là cái gì mà
tôi những tưởng về anh, anh chỉ là một kẻ hâp dẫn ở một nơi nào đó
đó là vấn đề thời gian để tôi xoá tên anh trg trái tim mình


Anh là loại con trai mà
nếu tôi mắc kẹt ở trường East Northumberland
cho đến hết đời, nhưng mọi người thay đổi, ơn chúa
tôi đã làm thế, chỉ vì tôi ko ưa anh khi đó
ko có nghĩa là tôi ko ưa anh bây giờ
chỉ vì tôi ko ưa anh khi đó
ko có nghĩa là tôi ko ưa anh bây giờ

Vấn đề của anh là thiếu cố gắng, vì anh là như thế

anh chỉ là người giỏi nhất khi anh nói dối
Woah oh
giờ anh đứng đây, và nói những điều mà anh nghĩ
tôi đã muốn lắng nghe, nhưng anh lại lầm tưởng rồi
tôi thực sự đã qua rồi, anh ơi

Anh là loại con trai mà
nếu tôi mắc kẹt ở trường East Northumberland
cho đến hết đời, nhưng mọi người thay đổi, ơn chúa

tôi đã làm thế, chỉ vì tôi ko ưa anh khi đó
ko có nghĩa là tôi ko ưa anh bây giờ
chỉ vì tôi ko ưa anh khi đó
ko có nghĩa là tôi ko ưa anh bây giờ

Khi anh đứng cạnh tôi, tôi ko nhìn thấy rõ ràng
những cảm xúc vẫn có ích
nhưng khi tôi bước 2 bước ra xa
nó thay đổi ý nghĩ trong một ngày

vâng, anh ko thể quay trở lại, tất cả đã là quá khứ
tôi đoàn là anh sẽ cười thôi

Anh là loại con trai mà
nếu tôi mắc kẹt ở trường East Northumberland
cho đến hết đời, nhưng mọi người thay đổi, ơn chúa
tôi đã làm thế, và nếu còn bất cứ nghi ngờ gì
để tôi nói cho anh biết, anh chỉ là một kẻ gian dối
có một đầu mối, ơn chúa, tôi đã làm thế


Ơn chúa, tôi đã làm thế
chỉ vì tôi ko ưa anh khi đó
ko có nghĩa là tôi ko ưa anh bây giờ
chỉ vì tôi ko ưa anh khi đó
ko có nghĩa là tôi ko ưa anh bây giờ
chỉ vì tôi ko ưa anh khi đó
ko có nghĩa là tôi ko ưa anh bây giờ
chỉ vì tôi ko ưa anh khi đó

ko có nghĩa là tôi ko ưa anh bây giờ
 
Top