Lời Dịch - Cold Case Love - Rihanna

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 909 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Cold Case Love - Rihanna

    1st Verse: On my roof Dark and I’m burning a rose I don’t need proof I’m torn apart & you know What you did to me was a crime Cold Case Love And I let you reach me one more time But that’s enough Hook: Your love was breaking the law But I needed a witness So pick me up when it’s over It don’t make any difference Will it ever be solved Or am I taking the fall Truth was there all along Tell me how did we miss it Chorus: We opened up a cold case love And it got the best of us And now prints, pictures & white outlines Are all that’s left at the scene of a crime Of a cold case love 2nd Verse: Should’ve investigated But love blinded eyes Couldn’t see (no) And then I tried to cage it But your love ain’t the kind you can keep Release me now cause I did my time Of this cold case love My heart’s no longer cold & confined I’ve had enough Hook: Your love was breaking the law But I needed a witness So pick me up when it’s over It don’t make any difference Will it ever be solved Or am I taking the fall Truth was there all along Tell me how did we miss it Chorus: We opened up a cold case love And it got the best of us And now prints, pictures & white outlines Are all that’s left at the scene of a crime Of a cold case love Bridge: We lost our way Took this too far Now I’ll never find the pieces of my heart We’ve lost enough Looking for a truth That was here all along Chorus: (2x) Cold case love And it got the best of us and now prints, pictures & white outlines Are all that’s left at the scene of a crime Of a cold case love We opened up a cold case love And it got the best of us and now prints, pictures & white outlines Are all that’s left at the scene of a crime Of a cold case love Trên mái nhà của tôi Tối và tôi đốt một hoa hồng Tôi không cần bằng chứng Tôi đang xé nhau và bạn biết Những gì bạn đã làm với tôi là một tội ác Cold Case Love Và tôi cho phép bạn tiếp cận với tôi thêm một thời gian Nhưng đó là đủ Hook: Tình yêu của bạn là phạm luật Nhưng tôi cần một bằng chứng Vì vậy, hãy chọn cho tôi khi nó hơn Nó không làm cho bất kỳ sự khác biệt Nó sẽ bao giờ được giải quyết Hay chỉ là tôi đang tự nhận trách nhiệm Chân lý đã luôn ở đây Cho tôi biết làm thế nào chúng tôi đã bỏ lỡ nó Chorus: Chúng tôi đã mở ra một trường hợp tình yêu lạnh giá Và nó có tốt nhất của chúng tôi Và bây giờ những bức tranh, hình ảnh và màu trắng vạch Tất cả chỉ còn lại là một cảnh phạm tội sao Của một trường hợp tình yêu lạnh lùng Verse 2: Nên đã điều tra Nhưng tình yêu mù mắt Không thể xem (không có) Và sau đó tôi đã cố gắng để lồng nó Nhưng tình yêu của bạn không phải là loại bạn có thể giữ Giải thoát cho tôi bây giờ vì tôi đã tận dụng thời gian của mình Trong trường hợp tình yêu lạnh nhạt này Trái tim tôi không còn lạnh nhạt và gò bó Tôi đã có đủ Hook: Tình yêu của bạn là phạm luật Nhưng tôi cần một bằng chứng Vì vậy, hãy đỡ tôi lên khi mọi việc đã qua Nó không làm cho bất kỳ sự khác biệt Nó sẽ bao giờ được giải quyết Hay tôi đang tự nhận trách nhiệm Chân lý đã có tất cả cùng Cho tôi biết làm thế nào chúng tôi đã bỏ lỡ nó Chorus: Chúng tôi đã mở ra một trường hợp tình yêu lạnh giá Và nó có tốt nhất của chúng tôi Và bây giờ những bức tranh, hình ảnh và màu trắng vạch Tất cả chỉ còn lại là một cảnh phạm tội sao Của một trường hợp tình yêu lạnh lùng Bridge: Chúng tôi đã mất phương Đã đi quá xa Bây giờ tôi sẽ không bao giờ tìm thấy những mẩu tim của tôi Chúng tôi đã bị mất đủ Tìm kiếm sự thật một Điều đó đã ở đây tất cả cùng Chorus: (2x) Chúng tôi đã mở ra một trường hợp tình yêu lạnh giá Và nó có tốt nhất của chúng tôi Và bây giờ những bức tranh, hình ảnh và màu trắng vạch Tất cả chỉ còn lại là một cảnh phạm tội sao Của một trường hợp tình yêu lạnh lùng Chúng tôi đã mở ra một trường hợp tình yêu lạnh giá Và nó có tốt nhất của chúng tôi Và bây giờ những bức tranh, hình ảnh và màu trắng vạch Tất cả chỉ còn lại là một cảnh phạm tội sao Của một trường hợp tình yêu lạnh lùng
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Lời Dịch Cold Diễn đàn Date
SAILING - Lời Dịch Anh Việt Bài hát hay 31/1/2019
COLD SWEAT - Lời Dịch Anh Việt Bài hát hay 21/1/2019
Lời Dịch - Baby It's Cold Outside (ft. Anna Murray) - Michael Buble Bài hát hay 30/10/2011
Lời Dịch - Cold Earth Chamber - Barren Earth Bài hát hay 29/10/2011
Lời Dịch - Cold, Cold Heart - Wet Wet Wet Bài hát hay 29/10/2011
Lời Dịch - Heart Of Cold - Immortal Souls Bài hát hay 26/10/2011

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP