Lời Dịch - Closer To The Edge - 30 Seconds to Mars

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 29/10/2011. — 1.374 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Closer To The Edge - 30 Seconds to Mars

    I don't remember one moment I tried to forget I lost myself yet I'm better not sad Now I'm closer to the edge It was a a thousand to one and a million to two Time to go down in flames and I'm taking you Closer to the edge No I'm not saying I'm sorry One day, maybe we'll meet again No I'm not saying I'm sorry One day, maybe we'll meet again No, no, no, no Can you imagine a time when the truth ran free A birth of a song, a death of a dream Closer to the edge This never ending story, hate 4 wheel driving fate We all fall short of glory, lost in ourself No I'm not saying I'm sorry One day, maybe we'll meet again No I'm not saying I'm sorry One day, maybe we'll meet again No, no, no, no No, no, no, no I will never forget No, no I will never regret No, no I will live my life No, no, no, no I will never forget No, no I will never regret No, no I will live my life No I'm not saying I'm sorry One day, maybe we'll meet again No, no No, I'm not saying I'm sorry One day, maybe we'll meet again No, no, no, no Closer to the edge Closer to the edge No, no, no, no Closer to the edge Closer to the edge No, no, no, no Closer to the edge Tôi chẳng nhớ lúc nào đó tôi đã cố quên Tôi mất đi chính mình song tốt hơn hết là tôi chẳng nên buồn bã làm gì Giờ thì tôi đang gần hơn hơn với vực thẳm Có một ngàn đến một và một ngàn đến 2 Thời gian kết thúc trong những ánh hồng và tôi đang đưa em Gần hơn đến vực thẳm Không, tôi không nói rằng: "Tôi xin lỗi" Ngày nào đó, có thể ta sẽ lại gặp nhau Không, tôi không nói rằng: ''Tôi xin lỗi" Ngày nào đó, có thể ta sẽ lại gặp nhau Không, không , không Em có thể tưởng tượng một khoảnh khắc, khi mọi sự thực vẫn là là sự thực không? Sự ra đời một bài hát, cái chết của một giấc mơ Gần hơn với vực thẳm Câu chuyện dài bất tận đó, luôn sợ 4 bánh xe định mênh Chúng ta đều mất thanh danh, mất đi bản thân chúng ta Không, tôi không nói rằng: "Tôi xin lỗi" Ngày nào đó, có thể ta sẽ lại gặp nhau Không, tôi không nói rằng: ''Tôi xin lỗi" Ngày nào đó, có thể ta sẽ lại gặp nhau Không, không , không Không(x3) Tôi sẽ không bao giờ quên Không Tôi sẽ chẳng bao giờ hối hận Không Tôi sẽ sống cuộc đời của mình Không Tôi sẽ không bao giờ quên Không Tôi sẽ chẳng bao giờ hối hận Không Tôi sẽ sống cuộc đời của mình Gần hơn với vực thẳm(x2) Không(x3) Gần hơn với vực thẳm(x2) Không(x3) Gần hơn với vực thẳm
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Lời Dịch Closer Diễn đàn Date
Lời Dịch - Closer - Westlife Bài hát hay 29/10/2011
Lời Dịch - Come Closer - Marit Larsen Bài hát hay 29/10/2011
Lời Dịch - Closer You And I - Gino Padilla Bài hát hay 29/10/2011
Lời Dịch - Closer To Me - Five Bài hát hay 29/10/2011
Lời Dịch - Closer - Jason Castro Bài hát hay 29/10/2011
Lời Dịch - One step closer - Sclub Junior Bài hát hay 27/10/2011

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP