Lời Dịch - Baby Don't Cry - Bosson

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️

(Say you won't cry, say you won't cry over me)
Baby don't cry over me, save your love
Baby don't cry over me, don't want you to live like that

Baby, help yourself stop living in a lie, ahh
Lady, it's your life 'till the moment that you die, ahh
I won, I won, I wonder 'bout tender lovin' to me
They say, they say, to stay away from me

I know, I know, I know I do the right thing

[Chorus:]
Baby don't cry over me, save your love
Baby don't cry over me, don't want you to live like that
You're all alone, yeah
You're all alone, don't want you to live like that

Baby, just for you I'm givin' it a try, ahh
Lady, seems to be a definite goodbye, ahh

2 pe, 2 pe, 2 people out on the unsafe ice
U see, u see, u seem to keep your lies
Our me, our me, our memories will delight our life
You'll be, you'll be forever in my mind...

[Chorus]

Don't talk about, forget about
Don't talk about


Things go up, and things go down
Say you won't cry and I'll sing to you now
Things go up, and things go down
Say you won't cry and I'll sing to you now

(Hãy nói em sẽ không khóc, nói rằng em sẽ không khóc nhiều hơn anh)
Em yêu đừng khóc nhiều hơn anh, sẽ cất giữ tình yêu của em
Em yêu đừng khóc nhiều hơn anh, không muốn em sống như vậy.Em yêu, giúp bản thân em ngừng sống trong sự dối trá, ahh
Quý cô, nó chính là cuộc sống của em cho đến thời điểm mà em chết đi, ahh
Anh đã thắng, anh đã thắng, anh lấy làm lạ về sự đấu tranh tình yêu thương đối với anh
Họ nói, họ nói rằng, về sự vắng mặt của anh
Anh biết, anh biết, anh biết anh làm gì là đúng

Em yêu đừng khóc nhiều hơn anh, sẽ cất giữ tình yêu của em
Em yêu đừng khóc nhiều hơn anh, không muốn em sống như vậy.

Em muốn đơn độc, yeah
Em muốn đơn độc, không muốn em sống như vậy

Em yêu, Anh đem lại cho nó một sự cố gắng chỉ dành cho riêng em , ahh
Thưa Quý cô, đó có vẻ là một lời từ biệt dứt khoát, ahh
Hai người, hai người, hai người thoát ra khỏi tảng băng không an toàn
Em nhìn đi, em nhìn xem, em dường như vẫn giữ những điều dối trá của em
Bản thân anh trong chúng ta, bản thân anh trong chúng ta, những kỉ niệm của chúng ta sẽ là niềm vui trong cuộc sống của chúng ta
Em sẽ được, em sẽ được tồn tại mãi mãi trong tâm trí của anh..Đừng nói về điều gì cả, hãy quên đi
Đừng nói về điều gi cả

Một số điều gì đó tăng lên, và một số gì đó điều giảm đi
Hãy nói rằng em sẽ không khóc và anh sẽ hát cho em nghe ngay bây giờ
Một số điều gì đó tăng lên, và một số gì đó điều giảm đi
Hãy nói rằng em sẽ không khóc và anh sẽ hát cho em nghe ngay bây giờ
 
Top