Lời Dịch - Angel - Amanda Perez

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


It's been five months since you went away
Left without a word and nothing to say nothing to say (nothing to say)
When I was the one who gave you my heart and soul
But it wasn't good enough for you, no
So I ask God

God send me an angel
From the heavens above
Send me an angel to heal my broken heart
From being in love
'Cause all I do is cry
God send me an angel
To wipe the tears from my eyes

And I know it might sound crazy
But after all that I still love you
You wanna come back in my life
But now there's something I have to do
I have to tell the one that I once adored
That they can't have my love no more
Cause my heart can't take no more lies
And my eyes are all out of cries
so God....

God send me an angel
From the heavens above
Send me an angel to heal my broken heart
From being in love
'Cause all I do is cry ( all I do is cry )
God send me an angel
To wipe the tears from my eyes ( to send me an angel )

Now you had me on my knees
Begging God please to send you back to me
I couldn't eat, I couldn't sleep
You made me feel like I could not breathe
When all I wanted to do was to feel your touch
And give you all my love
But you took my love for granted
Want my lovin' now
But you can't have it oh
God

God send me an angel
From the heavens above
Send me an angel to heal my broken heart
From being in love ( oh god )
'Cause all I do is cry ( is cry )
God send me an angel
To wipe the tears from my eyes ( send me an angel )

Oh God, send me (God send me an angel)
An angel (wipe the tears from my eyes) Oh baby
Send me an angel from the heavens above
Send me an angel (God send me an angel)
From being in love (send me an angel)
Oh God, send me an angel
Send me an angel (send me an angel)
Ooohhhh..
Đã 5 tháng kể từ khi anh cất bước ra đi
Bỏ đi mà không một lời để lại, không một lời
Khi mà em còn trao trọn con tim và tâm hồn mình cho anh
Nhưng với anh thế vẫn chưa đủ. Không hề.
Vậy nên em thỉnh cầu với Chúa.

Chúa gửi cho em một thiên thần
Từ trời cao trên kia
Một thiên thần tới hàn gắn con tim tan vỡ của em
Con tim đau đớn vì yêu
Vì em chỉ có thể khóc mà thôi
Chúa gửi cho em một thiên thần
Tới gạt đi lệ rơi cho em.

Em biết nghe thật điên rồ
Nhưng sau tất cả mọi chuyện, em vẫn yêu anh
Anh muốn trở lại trong đời em
Nhưng giờ em còn việc phải làm
Em phải nói với người em từng yêu mến
Rằng họ không thể có được tình yêu của em nữa đâu
Vì trái tim em không chấp nhận những lời dối trá nữa đâu
Và mắt em cũng đã thôi rơi lệ.
Vậy nên Ngài....

Ngài gửi cho em một thiên thần
Từ trời cao trên kia
Một thiên thần tới hàn gắn con tim tan vỡ của em
Con tim đau đớn vì yêu
Vì em chỉ có thể khóc mà thôi
Chúa gửi cho em một thiên thần
Tới gạt đi lệ rơi cho em.

Giờ thì anh lại khiến em phải quì gối
Mà xin Chúa gửi trả anh về với em
Em mất ăn, mất ngủ
Anh khiến em tưởng chừng như không còn hơi thở
Khi những gì em muốn chỉ là anh chạm vào em mà thôi
Em trao anh tất cả tình yêu của em
Nhưng anh lại cho đó là tất yếu
Giờ anh muốn em yêu anh ư
Không được đâu anh.

Chúa gửi cho em một thiên thần
Từ trời cao trên kia
Một thiên thần tới hàn gắn con tim tan vỡ của em
Con tim đau đớn vì yêu
Vì em chỉ có thể khóc mà thôi
Chúa gửi cho em một thiên thần
Tới gạt đi lệ rơi cho em.


 
Top