Lời Dịch - A Place With No Name - Michael Jackson

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 727 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - A Place With No Name - Michael Jackson

    She said don't go worried, my friend, I'll take care, take my hand. Ah, take it there… Oh, take me to a place without no name. Take me to a place without no name. She said don't go worried, my friend, Ill take care, take my hand. Ah, take it there… Oh, take me to a place without no name. Take me to a place without no name. She said dont go worried, my friend, Ill take care, take my hand. Ah, take it there… Oh, take me to a place without no name. Take me to a place without no name. Cô ấy đã nói đừng lo lắng, bạn tôi ơi Tôi sẽ luôn quan tâm đến bạn mà, hãy nắm lấy tay tôi Ah, nắm lấy nào Oh, đưa tôi đến một nơi danh tiếng nào đó Đưa tôi đến một nơi danh tiếng nào đó Cô ấy đã nói đừng lo lắng, bạn tôi ơi Tôi sẽ luôn quan tâm đến bạn mà, hãy nắm lấy tay tôi Ah, nắm lấy nào Oh, đưa tôi đến một nơi danh tiếng nào đó Đưa tôi đến một nơi danh tiếng nào đó Cô ấy đã nói đừng lo lắng, bạn tôi ơi Tôi sẽ luôn quan tâm đến bạn mà, hãy nắm lấy tay tôi Ah, nắm lấy nào Oh, đưa tôi đến một nơi danh tiếng nào đó Đưa tôi đến một nơi danh tiếng nào đó
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP