1. ngocanhxinhdep

  ngocanhxinhdep Thành viên KSV

  Lãi suất tiền gửi SCB mới nhất tháng 11/2019 cao nhất 8,55%

  Trong tháng 11, sản phẩm gửi tiền Đắc Lộc Phát của SCB vẫn có lãi suất huy động cao nhất 8,55%/năm áp dụng cho 36 tháng.
  [​IMG]
  Nguồn: Ngân hàng SCB.

  Trong tháng 11/2019, nhà băng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) tiếp tục triển khai 8 sản phẩm gởi tiền tiết kiệm dành cho KHCN. Đồng thời, ngân hàng vẫn ứng dụng mức lãi suất cho tất cả sản phẩm như tháng trước.

  Trong đó, mức lãi suất kêu gọi cao nhất 8,55% thuộc về sản phẩm Đắc Lộc Phát có kỳ hạn từ 13 tháng trở đi.

  gửi tiền tiết kiệm bình thường
  Đây là loại gửi tiền có kỳ hạn từ một đến 36 tháng với lãi suất dao động trong khoảng 5,4-7,75%. Trong đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng ở mức 5,4%/năm; tiết kiệm những thời hạn từ 2 đến 5 tháng có cùng mức lãi suất 5,5%/năm.

  gởi tiền kỳ hạn từ 6 đến 9 tháng đang được hưởng mức lãi suất 7,1%/năm; thời hạn 10 tháng là 7,3%/năm; kì hạn 11 tháng và 12 tháng có mức lãi suất huy động lần lượt là 7,35%/năm và 7,5%/năm. Trong khi, thời hạn gửi 13 tháng, 15 tháng và 18 tháng đang cùng được áp dụng mức lãi suất là 7,7%/năm.

  gửi tiền tiết kiệm kì hạn 24 và 36 tháng đang được Ngân hàng SCB huy động theo mức lãi suất cao nhất 7,75%/năm.

  Đối với tiền gửi không thời hạn, SCB áp dụng mức lãi suất là 1%/năm (theo phương thức lãi trả hàng tháng).

  Biểu lãi suất tiền gửi Ngân hàng SCB đối với gởi tiền bình thường ngày 4/11:
  [​IMG]
  Nguồn: ngân hàng Sài Gòn  Đối với sản phẩm Đắc Lộc Phát được ngân hàng Sài Gòn ứng dụng cùng một mức lãi suất huy động 8,55%/năm cho các kì hạn gửi là 13, 15, 18, 24 và 36 tháng với hình thức lĩnh lãi vào cuối kì và định kì hàng tháng.

  ngoài ra, ngân hàng cũng triển khai cả phương thức trả lãi theo tháng đối với sản phẩm gửi tiền này với mức lãi suất là 8%/năm cho tất cả những kì hạn gửi.

  Tuy nhiên, mức lãi suất này rất có thể được điều chỉnh phù hợp với tình hình lãi suất chung trên thị trường và quy định của Ngân hàng NN trong từng thời kì. Lãi suất điều chỉnh chỉ áp dụng đối với người khách tham gia mở mới sản phẩm ghi nhận lúc điều chỉnh trở về sau.

  Biểu lãi suất tiền gửi ngân hàng Ngân hàng SCB đối với gởi tiền tiết kiệm Đắc Lộc Phát tại ngày 4/11:

  [​IMG]
  Nguồn: gân hàng Sài Gòn SCB

  Ở tiền gửi tiết kiệm trực tuyến, Ngân hàng SCB áp dụng lãi suất bậc thang theo số dư gởi tiền và mức lãi suất cao. Khi gửi tiết kiệm từ 6 tháng trở lên, người khách được hưởng ưu đãi cộng thêm 0,3%/năm.

  Hiện, lãi suất huy động sản phẩm này đang dao động trong khoảng 5,45% - 8,3%/năm. Trong đó, tiền gửi kì hạn 1 tháng có lãi suất là 5,45%/năm; kì hạn từ 31 ngày, 39 ngày và 45 ngày có cùng mức lãi suất là 5,5%/năm. Gửi tiền tiết kiệm kì hạn 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng áp dụng mức lãi suất là 5,5%/năm

  kỳ hạn 6 tháng có mức lãi suất huy động là 7,8%/năm, 7 tháng là 7,85%/năm, 8 tháng là 7,9%/năm, 9 tháng là 7,95%/năm, 10 tháng là 8%/năm, 11 tháng là 8,05%/năm và 12 tháng là 8,2%/năm.

  tiền gửi các thời hạn từ 13 tháng đến 36 tháng đang cùng được ứng dụng mức lãi suất cao nhất là 8,3%/năm.

  Biểu lãi suất ngân hàng Ngân hàng SCB đối với gởi tiền tiết kiệm online tại ngày 4/11/2019:

  [​IMG]
  Nguồn: ngân hàng Sài Gòn SCB.
  Nguồn bài viết: Vietnambiz
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP