1. kynangnovva

    kynangnovva novaedu.vn

    Hướng đi nào cho khởi nghiệp từ Fintech ở Việt Nam

    Khởi nghiệp đang diễn ra rất sôi nổi, đặc biệt là khởi nghiệp từ Fintech. Ở Việt nam, khởi nghiệp Fintech cũng đã có nhiều thành công như Tomochain, 1pay... Tuy nhiên, ở một sân chơi nào cũng có những khó khăn và cơ hội. Quan trọng ai nắm được nó và quyết tâm dấn thân. Chúng ta cũng xem clip do kênh VTV4 - Đài TH Việt Nam thực hiện.​

    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.

     Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP