1. gdvnngoc5tram6

  gdvnngoc5tram6 Thành viên mới

  Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 – Người lao động


  ATVS lao động đ/vs một số đ/tượng LĐ

  Đ/với lao động là người chưa thành niên

  LĐ chưa thành niên là người lao động dưới 18 tuổi. Đây là những người LĐ có năng lực hành vi lao động còn hạn chế do thể lực và trí lực chưa phát triển hoàn toàn đầy đủ. Xuất phát từ nhu cầu về việc làm và giải quyết việc làm của TT lao động mà việc sử dụng lao động là người chưa thành niên là một vấn đề tất yếu. Chính vì thế, pháp luật một mặt thừa nhận quyền được tham dự quan hệ LĐ của họ; mặt khác, nhằm đảm bảo sự phát triển bình thường về mặt thể lực, trí lực cho người chưa thành niên, pháp luật lao động đề ra những quy định nhằm bảo vệ họ, cụ thể như sau:

  • Không sử dụng lao động chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc vs các hóa chất độc hại tác động xấu tới sự phát triển thể lực, trí lực của họ;

  • Lao động chưa thành niên (dưới 18 tuổi) chỉ được làm những ngành nghề, công việc mà pháp luật không nghiêm cấm; riêng đ/với trẻ em 15 tuổi trở xuống, chỉ được phép nhận họ vào làm việc, học nghề, tập nghề khi có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hay người đỡ đầu.

  • Áp dụng rút ngắn ngày làm việc đ.với lao động chưa thành niên (không quá 7 giờ một ngày hoặc 42 giờ/tuần), và chỉ được phép SD họ làm việc ban đêm, tăng ca trong một số nghề, công việc nhất định theo quy định của PL

  CT Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam

  HOTLINE: 0902 76 76 63 (Ngọc Trâm)

  Thư thoại: ngoctram@giaoducvietnam.edu.vn

  Xem chi tiết: huan luyen an toan lao dong nhom 4 – nguoi lao dong

  [​IMG]

   
Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP