1. thơm taylor

  thơm taylor Thành viên mới

  Hội thảo miễn phí: "LÃNH ĐẠO VIỆT NAM VÀ THÁCH THỨC KINH DOANH MỚI"

  "LÃNH ĐẠO VIỆT NAM VÀ THÁCH THỨC KINH DOANH MỚI"
  + Diễn giả quốc tế đến từ New York, Mỹ: Giáo sư. Arthur Gorgat - Chuyên gia quốc tế đổi mới sáng tạo và lãnh đạo
  + Địa điểm: Tòa nhà Thế kỷ - Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, ngày 02/06/2019.
  + Xem thông tin hi tiết và đăng ký tại: https://bitly.vn/2w4p
   
Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP