1. trantienhut

  trantienhut Thành viên mới

  HELP!!!Giúp mình bài tập kinh tế vi mô này với, mình đang cần gấp

  Tình hình là mình vừa thi trượt, đang chờ thi lại nhưng kiến thức môn này còn yếu quá, mong các bạn giải giùm để mình tham khảo:

  Một doanh nghiệp độc quyền có hàm tổng chi phí TC = 60Q + 2000 và hàm số cầu thị trường về sản phẩm của doanh nghiệp Q= 750 – 5P (Đơn vị: Q: tấn, P ngàn đồng)

  a. Viết hàm chi phí biên và hàm doanh thu biên

  b. Để tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp nên chọn mức sản lượng nào, bán với giá bao nhiêu ? Tính lợi nhuận đó.

  c. Nếu nhà nước đánh thuế 20% doanh thu, để tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp nên sản xuất mức sản lượng nào ?

  d. Xác định EDP tại mức giá P= 105, trong trường hợp này để tăng doanh thu doanh nghiệp nên tăng gia hay giảm giá, vì sao ?

  e. Xác định tổn thất xã hội do độc quyền gây ra, minh họa bằng đô thị.
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP