1. xuanhung_xd9

  xuanhung_xd9 thichhohap.com Thành viên thân thiết

  Giáo Trình Microsoft Access 2007 Tiếng Việt Mediafire - Nhóm SSDG

  Với sự hỗ trợ phần mềm sinh viên này các bạn có thể nắm bắt nhanh giáo trình kiến thức nhanh chóng cho mình

  [​IMG]

  Chương 1: Tổng quan về Microsof Access
  Chương 2: Bảng dữ liệu - Table
  Chương 3: Truy vấn dữ liệu - Query
  Chương 4: Biểu mẫu- Form
  Chương 5: Báo cáo - Report
  Chương 6: Tập lệnh - Macro
  Chương 7: Tùy biến biểu mẫu hoặc báo cáo
  Chương 8: Ngôn ngữ Visual Basic for Applications
  Chương 9: Môi trường ứng dụng nhiều người dùng
  Chương 10: Bài tập tổng hợp Access


  Gồm 18 bài tập với hơn 100 câu hỏi:
  - Phan 1: Bài tập bảng
  - Phan 2: Bài tập truy vấn
  - Phan 3: Bài tập về biểu mẫu
  - Phan 4: Bài tập về báo cáo

  Phần thư giãn: Với trò chơi ghép hình, tìm cặp, tinh mắt.
  Mỗi chương đều kèm Bài kiểm tra kiến thức ! v

  http://www.mediafire.com/?sharekey=3...0117a01842f349
  PART 1: PART 1: http://www.mediafire.com/?hdqydqydkiw
  PART 2:PART 2:http://www.mediafire.com/?dd4mndjot2l
  PART 3:PART 3:http://www.mediafire.com/?n1yb03ecznf
  PART 4:PART 4:http://www.mediafire.com/?5ozn20jkxm0
  PART 5:PART 5:http://www.mediafire.com/?xumyujzdnim
  PART 6:PART 6: http://www.mediafire.com/?xzmj5dz1oji


  Nguồn: Diendanbaclieu
   


  dolienhoasimbietkhoc5_1993 thích điều này.

Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP