1. Nguyễn Lý Trọng Nhân

  Nguyễn Lý Trọng Nhân Thành viên mới

  Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

  Giấy phép lao động là một tài liệu cho phép người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Trong giấy phép ghi rõ công ty uỷ thác, vị trí và công việc người nước ngoài sẽ thực hiện. Việc làm được coi là hợp pháp nếu người nước ngoài làm công việc như đã được ghi trong giấy phép. Và khi giấy phép lao động hết thời hạn, người làm sẽ chỉ cần gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài.

  Tại sao không nên tự làm giấy phép lao động?
  Giấy phép lao động là loại giấy tờ phức tạp.
  Những quy định về giấy phép lao động thường xuyên thay đổi, cần phải có sự am hiểu luật.
  Khi nộp hồ sơ, phải chuẩn bị kỹ càng và có sự giải trình hợp lý với cán bộ Nhà nước về hồ sơ của mình.
  Những trường hợp nào cần giấy phép lao động?
  Trích Điều 2 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP, lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động, trừ một vài trường hợp sẽ được miễn giấy phép lao động theo luật định.

  Thực hiện hợp đồng lao động;
  Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;
  Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, dạy nghề và y tế;
  Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;
  Chào bán dịch vụ;
  Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;
   
Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP