1. kynangnovva

    kynangnovva novaedu.vn

    Diễn giả Chris Chae - Giám đốc quỹ đầu tư Nextrans nói về Fintech tại Hàn quốc

    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.


    Diễn giả Chris Chae - Giám đốc quỹ đầu tư Nextrans nói về Fintech tại Hàn quốc, những yếu tố để khởi nghiệp từ Fintech.​