1. gaconueh2005

  gaconueh2005 Nothing is forever... Thành viên thân thiết

  Đề cương bài giảng nghiệp vụ văn thư – lưu trữ

  A. CÔNG TÁC VĂN THƯ


  Phần 1:

  NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ
  CÔNG TÁC VĂN THƯ TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC


  Chương 1. Khái niệm, nội dung, yêu cầu, đặc điểm và ý nghĩa của công tác văn thư

  I. Khái niệm, nội dung và yêu cầu của công tác văn thư

  1. Khái niệm

  2. Nội dung

  - Xây dựng và ban hành văn bản

  - Quản lý và giải quyết văn bản đến

  - Quản lý và chuyển giao văn bản đi

  - Quản lý và sử dụng con dấu trong văn thư

  3. Yêu cầu

  - Nhanh chóng

  - Chính xác

  - Bí mật

  - Khoa học và hiện đại

  II. Vị trí, ý nghĩa của công tác văn thư

  1. Vị trí của công tác văn thư

  Là một nội dung hoạt động không thể thiếu trong công tác văn phòng của cơ quan, gắn liền với mọi hoạt động của cơ quan

  2. Ý nghĩa cuả công tác văn thư

  - Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin cho các hoạt động quản lý của lãnh đạo

  - Góp phần giải quyết công việc của cơ quan nhanh chóng, đúng tiến độ, năng suất, hiệu quả, đúng chính sách, đúng chế độ

  - Đảm bảo giữ lại đầy đủ chứng cứ cần thiết về các hoạt động của cơ quan, giữ gìn bí mật quốc gia.

  - Tạo điều kiện làm tốt công tác lưu trữ
  ST
   

  Các file đính kèm:

  • HC-VP.doc
   HC-VP.doc
   Dung lượng:
   71,5 KB
   Lượt xem:
   410
Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP