?

Đạt Band 7+ IELTS Writing Task 1 Bằng Cách Sử Dụng 6 Cấu Trúc Câu

Poll closed 23/11/2017.
 1. Đạt Band 7+ IELTS Writing Task 1 Bằng Cách Sử Dụng 6 Cấu Trúc Câu

  0 phiếu
  0,0%
 2. Đạt Band 7+ IELTS Writing Task 1 Bằng Cách Sử Dụng 6 Cấu Trúc Câu

  0 phiếu
  0,0%
Có thể chọn nhiều mục.
 1. champa_12

  champa_12 Thành viên mới

  Đạt Band 7+ IELTS Writing Task 1 Bằng Cách Sử Dụng 6 Cấu Trúc Câu

  Sở hữu một lượng từ vựng và cấu trúc câu phong phú là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp bạn đạt band IELTS 7.0 hoặc hơn trong tiêu chí chấm điểm về “ Range of Grammar & Accuracy”- tiêu chí chấm điểm viết IELTS về ngữ pháp trong bài IELTS Writing Task 1.

  Hôm nay, các bạn cùng IELTS Thư Đặng tìm hiểu và học thêm vể 6 cấu trúc ngữ pháp giúp tăng điểm số trong IELTS Writing Task 1 nhé.

  Dưới đây là một số cấu trúc câu ở level cao một chút sẽ giúp bạn tăng điểm số trong bài viết IELTS Task 1 của bạn.

  1. As / Whereas/ While X verb, Y verb (at the same time)
  • While the figure for factories in Japan went up dramatically to 120,000 in 2010, the quantity in Korea plummeted to 12,000 at the same time.
  2. Clause, followed by + Noun Phrase
  • There was a dramatic growth in the number of factories in Japan to 120.000 in 2010, followed by a sharp decrease to 1,000 in 2015.
  3. Clause, prior to/before Verb-ing
  • The number of factories in Japan experienced an increase to 120,000 in 2010, before hitting a free fall to1,000 in 2015.
  4. Clause, after Verb – ing
  • The figure for factories in Japan hit a free fall to 1,000 in 2o15, after undergoing an increase to 120,000 in 2010.
  5. In comparison to/with X, which verb, Y verb.
  • In comparison with the number of factories in Japan, which witnessed an dramatic increase to 120,000 in 2010, the quantity in Korea plummeted to 12,000 at this time.
  6. X verb, Verb-ing, (which verb).
  • The quantity of factories in Japan went through a period of dramatic increase to 120,000 in 2010, exceeding the number in Korea, which had only 12,000.
  Các bạn có thể thấy, các cấu trúc câu trên đều chứa những số liệu mà bạn cần nêu trong bài IELTS Writing Task 1 để giúp bạn đạt band +7.0.
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP