1. Ánh Minh

  Ánh Minh Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Cộng tác với những người khác trên YouTube

  Các bước

  [​IMG]
  1. Hãy quyết định về chủ đề của video mà bạn cần cộng tác

  Hãy chắc chắn là chủ đề của video đó có thể áp dụng được cho một lượng khán giả lớn. Không đả kích bất kỳ chủng tộc hoặc tôn giáo nào nếu không muốn video của bạn bị báo cáo nội dung xấu! Hãy lưu ý: bạn sẽ phải linh hoạt về chủ đề của bạn, vì đây là video có tính cộng tác, nên những người làm việc với bạn cũng cần được đưa ra ý kiến của họ!

  [​IMG]
  2. Nếu bạn còn chưa quyết định ai sẽ cộng tác với bạn, hãy chọn người có quan điểm và sự quan tâm giống bạn! Nếu bạn sống ở xa họ, bạn cần tìm cách liên lạc.

  [​IMG]
  3. Hãy viết ra kịch bản hoặc tổng quan về những gì bạn muốn nói.

  [​IMG]
  4. Hãy quyết định khi nào bạn sẽ quay phim

  Hãy chọn thời hạn chót khi cả hai bạn cần phải làm xong việc quay phim.

  [​IMG]
  5. Hãy quay phim!

  [​IMG]
  6. Nếu bạn đang chỉnh sửa, hãy để người cộng tác của bạn gửi những cảnh quay mà họ đã làm qua thư điện tử và hãy lưu nó vào máy tính

  Rồi bạn có thể nhập mọi thứ vào phần mềm hoặc chương trình chỉnh sửa!

  [​IMG]
  7. Hãy chỉnh sửa! Hãy nói cho người cộng tác với bạn về những điều bạn định làm với cảnh quay đó!

  [​IMG]
  8. Hãy kết thúc việc chỉnh sửa và lưu dự án hoàn thiện vào máy tính.

  [​IMG]
  9. Hãy đăng tải và theo dõi lượt xem tăng vọt! Hầu hết mọi người thích các video có tính cộng tác.

  [​IMG]
  10. Hãy hưởng thụ danh tiếng mới của bạn!

  Dịch bởi Kênh Sinh Viên
  Nguồn: WIKIHOW​
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP