1. vutri623582

  vutri623582 Thành viên mới

  Coi tuổi hợp để kết hôn vợ chồng cho sinh năm Mậu Dần 1998

  Trong bài viết bên dưới chúng tôi sẽ lấy ví dụ phụ nữ tuổi 1998 Mậu Dần kiểm tra công cụ xem tuổi cưới chồng.Nếu như bạn có dự tính tra các tuổi khác xin mời bấm vào ảnh để tìm hiểu:  [​IMG]  Sau đây là những kết quả từ công cụ “xem tuổi kết hôn”. Hãy coi kết quả đối với Mậu Dần.  Năm sinh nam : 1987

  Mệnh: Dương Thổ - Dương Hỏa

  Kết luận mệnh bạn và mệnh người này Tương Sinh

  Theo thiên can : Mậu với Đinh

  Kết luận Bình Hòa

  Địa chi : Dần với Mão

  ==> Bình Hòa

  Cung mệnh của bạn và người này : Khôn vs Khôn

  Kết luận cung mệnh bạn và người này Phục Vị

  Niên mệnh năm sinh : Thổ và Thổ

  ==> Bình Hòa

  Điểm hợp : 7/ 10  Tuổi nam : 1990

  Mạng: Dương Thổ - Dương Thổ

  Kết luận Bình Hòa

  Can của bạn và tuổi này : Mậu và Canh

  ==> Bình Hòa

  Theo địa chi : Dần với Ngọ

  => Tam Hợp

  Cung mệnh : Khôn vs Cấn

  Kết luận Sinh Khí

  Niên mệnh năm sinh của bạn và người này : Thổ và Thổ

  Kết luận niên mệnh bạn và người này Bình Hòa

  Điểm hợp : 7/ 10  Năm sinh nam : 1991

  Mệnh ngũ hành: Dương Thổ vs Dương Thổ

  Vậy mệnh bạn và mệnh này Bình Hòa

  Xét thiên can : Mậu vs Tân

  Kết luận can bạn và can người này Bình Hòa

  Địa chi của bạn và tuổi này : Dần với Mùi

  Kết luận Bình Hòa

  Cung mệnh : Khôn vs Càn

  Luận hợp khắc Diên Niên

  Niên mệnh năm sinh : Thổ - Kim

  Luận hợp khắc Tương Sinh

  Điểm hợp : 7/ 10  Năm sinh nam : 1992

  Mệnh: Dương Thổ - Dương Kim

  Vậy mệnh bạn và mệnh này Tương Sinh

  Theo thiên can : Mậu vs Nhâm

  Vậy can bạn và can này Bình Hòa

  Địa chi : Dần và Thân

  Vậy địa chi bạn và địa chi này Lục Xung

  Cung mệnh của bạn và người này : Khôn - Đoài

  ==> Thiên Y

  Niên mệnh năm sinh : Thổ - Kim

  Luận hợp khắc Tương Sinh

  Điểm hợp : 7/ 10  Sinh năm 1998 cưới chồng hay gặp các điều chắc trở ==> nếu bạn muốn coi chi tiết và cách tránh mời bạn mời bạn click vào :thuat xem tuong  Năm tuổi nam : 1993

  Mạng: Dương Thổ - Dương Kim

  => Tương Sinh

  Can của bạn và tuổi này : Mậu và Quý

  Luận hợp khắc Tương Sinh

  Xét địa chi : Dần - Dậu

  Luận hợp khắc Tứ Tuyệt

  Cung mệnh : Khôn vs Cấn

  Luận hợp khắc Sinh Khí

  Niên mệnh năm sinh của bạn và người này : Thổ vs Thổ

  Luận hợp khắc Bình Hòa

  Điểm hợp : 7/ 10  Năm tuổi nam : 1994

  Mệnh ngũ hành: Dương Thổ - Dương Hỏa

  => Tương Sinh

  Theo thiên can : Mậu với Giáp

  Kết luận can bạn và can người này Tương Phá

  Địa chi : Dần và Tuất

  ==> Tam Hợp

  Cung mệnh : Khôn vs Ly

  => Ngũ Quỷ

  Niên mệnh năm sinh : Thổ - Hỏa

  Kết luận niên mệnh bạn và người này Tương Sinh

  Điểm hợp : 6/ 10  Năm tuổi nam : 1996

  Thuộc mạng: Dương Thổ vs Dương Thủy

  ==> Tương Khắc

  Thiên can : Mậu và Bính

  => Bình Hòa

  Theo địa chi : Dần vs Tý

  Luận hợp khắc Bình Hòa

  Cung mệnh ngũ hành : Khôn - Khôn

  Luận hợp khắc Phục Vị

  Niên mệnh năm sinh của bạn và người này : Thổ - Thổ

  ==> Bình Hòa

  Điểm hợp : 5/ 10  Năm sinh nam : 1999

  Mệnh: Dương Thổ vs Dương Thổ

  Kết luận Bình Hòa

  Can của bạn và tuổi này : Mậu và Kỷ

  Luận hợp khắc Bình Hòa

  Địa chi của bạn và tuổi này : Dần vs Mão

  Vậy địa chi bạn và địa chi này Bình Hòa

  Cung mệnh ngũ hành : Khôn - Cấn

  Vậy cung mệnh bạn và người này Sinh Khí

  Niên mệnh năm sinh của bạn và người này : Thổ với Thổ

  ==> Bình Hòa

  Điểm hợp : 6/ 10
   
Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP