1. hoahuetrang123

  hoahuetrang123 Thành viên mới

  Chư Phật cho chúng ta Tài Lộc là vật phẩm cúng dường tiền mặt thật cho chư Phật đấy chứ !!!

  Vì sau khi chúng ta cúng dường chư Phật bằng tiền thật trên bàn thờ thì chư Phật chỉ cần chứng giám lòng thành cúng dường của chúng ta giống như chúng ta cúng dường chư Phật bằng hoa quả, xôi, oản, v.v.... mà các Ngài không ăn trực tiếp vật phẩm cúng dường của chúng ta cho các Ngài nên hoa quả chúng ta cúng dường chư Phật thì các Ngài lại ban lộc cho chúng ta được hưởng lộc do chúng ta cúng dường hoa quả, xôi, oản v.v.... đó ạ. Cho nên chúng ta cúng dường tiền mặt thật cho chư Phật trên bàn thờ mà chư Phật cũng không dùng tiền trực tiếp của chúng ta cúng dường giống như chúng ta cúng dường hoa quả nên chư Phật cũng ban lộc cho chúng ta là những đồng tiền thật mà chúng ta cúng dường các Ngài đấy ạ. Thế nên chư Phật cho chúng ta Tài Lộc qua cúng dường tiền mặt thật này trên bàn thờ Phật đấy ạ.
  Vậy chư Phật cho chúng ta Tài Lộc hằng năm (với các nhà sư tu hành) qua các hành động chúng ta cúng dường chư Phật bằng tiền giọt dầu mỗi khi chúng ta đi chùa đầu năm hoặc là chư Phật cho chúng ta Tài Lộc là tiền mặt thật khi chúng ta cúng dường chư Phật tiền mặt thật trên bàn thờ Phật nhà mình (với Phật tử tại gia) đấy ạ !!!.
  Vậy chư Phật cho chúng ta Tài Lộc là vật phẩm cúng dường tiền mặt thật cho chư Phật đấy chứ không phải là chư Phật không cho chúng ta bất cứ Tài Lộc nào đâu ạ.
  Tôi nói thế có đúng không ạ ??
  Bạn có ý kiến gì ??
  Xin cảm ơn !!!
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP