CardCaptor Sakura - Chap 9 [Read online]

aizi

Cựu quản lý
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/12/2009
Bài viết
1.023
creditChap4vol2-1.jpg

CFCCSS_Vol02_Chap04_P111.jpg

CFCCSS_Vol02_Chap04_P112.jpg

CFCCSS_Vol02_Chap04_P113.jpg

CFCCSS_Vol02_Chap04_P114.jpg

CFCCSS_Vol02_Chap04_P115.jpg

CFCCSS_Vol02_Chap04_P116.jpg

CFCCSS_Vol02_Chap04_P117.jpg

CFCCSS_Vol02_Chap04_P118.jpg

CFCCSS_Vol02_Chap04_P119.jpg

CFCCSS_Vol02_Chap04_P120.jpg

CFCCSS_Vol02_Chap04_P121.jpg

CFCCSS_Vol02_Chap04_P122.jpg

CFCCSS_Vol02_Chap04_P123.jpg

CFCCSS_Vol02_Chap04_P124.jpg

CFCCSS_Vol02_Chap04_P125.jpg

CFCCSS_Vol02_Chap04_P126.jpg

CFCCSS_Vol02_Chap04_P127.jpg

CFCCSS_Vol02_Chap04_P128.jpg

CFCCSS_Vol02_Chap04_P129.jpg

CFCCSS_Vol02_Chap04_P130.jpg

CFCCSS_Vol02_Chap04_P131.jpg

CFCCSS_Vol02_Chap04_P132.jpg

CFCCSS_Vol02_Chap04_P133.jpg

CFCCSS_Vol02_Chap04_P134.jpg

CFCCSS_Vol02_Chap04_P135.jpg

CFCCSS_Vol02_Chap04_P136.jpg

CFCCSS_Vol02_Chap04_P137.jpg

CFCCSS_Vol02_Chap04_P138.jpg

CFCCSS_Vol02_Chap04_P139.jpg

CFCCSS_Vol02_Chap04_P140.jpg

CFCCSS_Vol02_Chap04_P141.jpg

CFCCSS_Vol02_Chap04_P142.jpg


chắc chắn là Syaoran vs Sakura , Touya vs Yukito nên ai thắc mắc t/ củm của Syaora vs Yukito thì ráng theo dõi hết bộ truyện nhak :KSV@20:
 
Top