CardCaptor Sakura - Chap 6 [Read online]

aizi

Cựu quản lý
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/12/2009
Bài viết
1.018
típ chap 6 nàk : :KSV@06:

CFCCreditchap1vol2.jpg


CFCCSS_Vol02_Chap01_P001.jpg


CFCCSS_Vol02_Chap01_P002.jpg


CFCCSS_Vol02_Chap01_P003.jpg


CFCCSS_Vol02_Chap01_P004.jpg


CFCCSS_Vol02_Chap01_P005.jpg


CFCCSS_Vol02_Chap01_P006.jpg


CFCCSS_Vol02_Chap01_P007.jpg


CFCCSS_Vol02_Chap01_P008.jpg


CFCCSS_Vol02_Chap01_P009.jpg


CFCCSS_Vol02_Chap01_P010.jpg


CFCCSS_Vol02_Chap01_P011.jpg


CFCCSS_Vol02_Chap01_P012.jpg


CFCCSS_Vol02_Chap01_P013.jpg


CFCCSS_Vol02_Chap01_P014.jpg


CFCCSS_Vol02_Chap01_P015.jpg


CFCCSS_Vol02_Chap01_P016.jpg


CFCCSS_Vol02_Chap01_P017.jpgCFCCSS_Vol02_Chap01_P018.jpg


CFCCSS_Vol02_Chap01_P019.jpg


CFCCSS_Vol02_Chap01_P020.jpg


CFCCSS_Vol02_Chap01_P021.jpg


CFCCSS_Vol02_Chap01_P022.jpg


CFCCSS_Vol02_Chap01_P023.jpg


CFCCSS_Vol02_Chap01_P024.jpg


CFCCSS_Vol02_Chap01_P025.jpg


CFCCSS_Vol02_Chap01_P026.jpg


CFCCSS_Vol02_Chap01_P027.jpg


CFCCSS_Vol02_Chap01_P028.jpg


CFCCSS_Vol02_Chap01_P029.jpg


CFCCSS_Vol02_Chap01_P030.jpg


CFCCSS_Vol02_Chap01_P031.jpg


CFCCSS_Vol02_Chap01_P032.jpg


CFCCSS_Vol02_Chap01_P033.jpg


CFCCSS_Vol02_Chap01_P034.jpg


CFCCSS_Vol02_Chap01_P035.jpg


CFCCSS_Vol02_Chap01_P036.jpg


CFCCSS_Vol02_Chap01_P037.jpg


CFCCSS_Vol02_Chap01_P038.jpg


CFCCSS_Vol02_Chap01_P039.jpg

ở trang cuối có ghi end chap 1 cũng hok kóa zì lạ. đơn giản vì Aizi pót truyện không chia vol mà pót theo chap cho đúng "mẫu conan" của KSV . thui chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :KSV@20:
 
Top