CardCaptor Sakura - Chap 5 [Read online]

aizi

Cựu quản lý
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/12/2009
Bài viết
1.018
Captor Sakura - v01c05
CFCCSS_Vol01_Chap05_P01.png


CFCCSS_Vol01_Chap05_P02.png


CFCCSS_Vol01_Chap05_P03.png


CFCCSS_Vol01_Chap05_P04.png


CFCCSS_Vol01_Chap05_P05.png


CFCCSS_Vol01_Chap05_P06.png


CFCCSS_Vol01_Chap05_P07.png


CFCCSS_Vol01_Chap05_P08.png


CFCCSS_Vol01_Chap05_P09.png


CFCCSS_Vol01_Chap05_P10.png


CFCCSS_Vol01_Chap05_P11.png


CFCCSS_Vol01_Chap05_P12.png


CFCCSS_Vol01_Chap05_P13.png


CFCCSS_Vol01_Chap05_P14.png


CFCCSS_Vol01_Chap05_P15.png


CFCCSS_Vol01_Chap05_P16.png

CFCCSS_Vol01_Chap05_P17.png


CFCCSS_Vol01_Chap05_P18.png


CFCCSS_Vol01_Chap05_P19.png


CFCCSS_Vol01_Chap05_P20.png


CFCCSS_Vol01_Chap05_P21.png


CFCCSS_Vol01_Chap05_P22.png


CFCCSS_Vol01_Chap05_P23.png


CFCCSS_Vol01_Chap05_P24.png


CFCCSS_Vol01_Chap05_P25-26.png


CFCCSS_Vol01_Chap05_P27.png


CFCCSS_Vol01_Chap05_P28.png


CFCCSS_Vol01_Chap05_P29.png


CFCCSS_Vol01_Chap05_P30.png


CFCCSS_Vol01_Chap05_P31.png


CFCCSS_Vol01_Chap05_P32.png


:KSV@02: sao mẹ của sakura lại hiện về nhỉ ? Mà hình như chỉ có anh Touya thấy thôi, anh ấy là ng` thường sao có thể thấy chứ ? Đón xem vol 2 và dần dần tìm ra lời giải đáp nhé ! :KSV@20:
 
Top