Sinh Các chuyên đề sinh học THPT

Trong chuyên mục 'Phổ thông' đăng bởi ConanKun-kiki, 25/10/2014. — 1.829 Lượt xem

 1. ConanKun-kiki

  ConanKun-kiki Hắc Long hội Thành viên thân thiết

  Các chuyên đề sinh học THPT

  Thấy phần sinh học bị xuống vì quá ít bài nên hôm nay mình xin đưa ra 1 số bài tập cơ bản ôn luyện chuyên đề : Di truyền học quần thể.

  1, Ở người gen lặn gây bệnh bạch tạng nằm trên NST thường, alen trội tương ứng quy định da bình thường. Giả sử trong 1 quần thể người cứ 100 người da bình thường thì có một người mang gen bạch tạng. Một cặp vợ chồng da bình thường, xác suất sinh con bị bạch tạng của họ là:

  A. 0,25% B. 0,2025% C. 0,025% D. 0,0025%

  2, Ở người, hệ nhóm máu ABO có các KG quy định nhóm máu sau đây :

  I[A]I[A] quy định nhóm máu A II quy định nhóm máu B

  I[A]I quy định nhóm máu AB I[O]I[O] quy định nhóm máu T

  Ở 1 QT người có tần số các nhóm máu như sau : 0,45A: 0,13B : 0,06AB : 0,36O. Tỉ lệ dị hợp tử của QT đó là :

  A. 0,54 B. 0,36 C. 0,45 D. 0,6

  3, Ở 1 loài thực vật, gen trội A quy định quả đỏ, alen lặn a quy định quả vàng. Một QT của loài ở trạng thái cân bằng di truyền có 75% số cây quả đỏ và 25% số cây quả vàng. Tần số tương đối của các alen A và a trong QT là :

  A. 0,2A và 0,8a B. 0,4A và 0,6a C. 0,5A và 0,5a D. 0,6A và 0,4a

  4, 1 QT sinh vật có cấu tríc di truyền ở thế hệ P: 0,4AA : 0,5Aa : 0,1aa. Biết rằng các cá thể dị hợp tử chỉ có khả năng sinh sản bằng ½ so với khả năng sinh sản của thể đồng hợp. Các cá thể có kiểu gen AA và aa có khả năng sinh sản như nhau. Sau 1 thế hệ tự thụ phấn thì tỉ lệ