1. Nguyễn Thúy Lê

  Nguyễn Thúy Lê Thành viên KSV

  Bộ Nội vụ phát hành công văn khẳng định nó là tổ chức bất hợp pháp

  Nguồn: trang web chính của Bộ Nội vụ Việt Nam

  Trong công văn số 4117BNV-TGCP ngày 11/8/2020 của Bộ Nội vụ trả lời cử tri tỉnh Thái Nguyên đã ghi rõ:

  “Tại Thái Nguyên còn xuất hiện sự hoạt động của “Tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình”, “Pháp luân công”, “Pháp môn Diệu âm”, các nhóm “Tâm linh Hồ Chí Minh”. Đây là các hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo 2 mới có dấu hiệu hoạt động lệch chuẩn tâm linh, mê tín dị đoan không được pháp luật công nhận. Những người tin theo các tổ chức này , chủ yếu sinh hoạt trên môi trường mạng xã hội, tại gia đình hoặc các nhóm nhỏ nên gây khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn.”

  Công văn trên để trả lời câu hỏi của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, câu hỏi như sau:

  “Hiện nay hình thành các hội, nhóm tín ngưỡng tôn giáo hoạt động trái phép, lôi kéo nhân dân tham gia, có nhiều hoạt động ảnh hưởng đến an ninh trật tự, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa của dân tộc. Đề nghị có biện pháp hiệu quả để ngăn chặn tình trạng này.”

  Trong công văn này đã khẳng định pháp luân công và 1 số tổ chức khác là tổ chức bất hợp pháp,triển khai các hoạt động liên quan đến pháp luân công đều bất hợp pháp.

  [​IMG]
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP