BLACK MAGIC WOMAN - Lời Dịch Anh Việt

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.024
BLACK MAGIC WOMAN(GYPSY QUEEN)
Santana - 1970


(to get* somebody/something to do something = to make, persuade, or ask somebody/something to do something)

Got* a black magic woman
Chắc phải nhờ hắc y yêu nữ
Got a black magic woman
Thử viện cầu phù thủy áo đen
I got a black magic woman
Ta đã xin hắc y yêu nữ
Got me so blind I can't see
Biến ta mủ lòa không thể thấy
That she's a black magic woman (so ... that = đến nỗi/độ ... mà)
Nàng ấy là phù thủy áo đen
She's tryin' to make a devil out of me
Mang khỏi hồn ta quỷ dữ tà ma

Don't turn your back on me baby
Xin đừng quay lưng với ta, nữ yêu
Don't turn your back on me baby
Cũng đừng ngoảnh mặt làm ngơ, ma nữ
Yes, don't turn your back on me baby
Ừ nữ quái, xin nàng đừng cất bước xa ta
Stop messin' round with your tricks
Thôi ngớ ngẩn với trò ma thuật
Don't turn your back on me baby
Hồ ly nàng, chớ quay gót ra đi
You just might pick up my magic sticks
Chỉ giữ hộ giùm ta chiếc gậy thần thông

Got your spell on me baby
Bùa mê ta, hỡi nàng ma nữ
Got your spell on me baby
Thuốc lú ta, này nữ hồ ly
Yes you got your spell on me baby
Nữ hoàng ma thuật, bỏ bùa yêu ngải quật
Turning my heart into stone
Hãy biến tim ta hóa đá vô tri
I need you so bad - magic woman
Ta cần nàng tuyệt vọng, yêu nữ ơi
I can't leave you alone
Ai lại nở để em trơ trọi một mình

Translated and Subtitled by Lê Quốc An
 
Hiệu chỉnh:
Top