1. quoclucvn

  quoclucvn Thành viên mới

  Anh chị giúp em vài vấn đề về chính sách của đảng!

  Câu 1: phân tích đk ra đời và đặc trưng ưu thế của sản xuất hàng hóa? liên hệ trong quá trình đổi mới kinh tế ở nc ta, đảng ta có những chủ trương chính sách gì để phát triển kinh tế hàng hóa (kinh tế thị trường, kinh tế nhiều thành phần, đào tạo nguồn nhân lực, mở cửa)?
  câu 2: phân tích nội dung và mối quan hệ giữa 2 thuộc tính hàng hóa? liên hệ trong quá trình sản xuất hàng hóa ở nc ta có đặc điểm gì khác so với sản xuất hàng hóa ở các nc tư bản( mức độ sản xuất hàng hóa, bản chất nền sx hàng hóa)?
  câu 3: phân tích nội dung của quy luật giá trị trong nền kinh tế hàng hóa? trong quá trình đổi mới kinh tế ở nc ta đảng ta có những giải pháp gì để khắc phục mặt trái của kinh tế hàng hóa( đánh thuế thu nhập, xóa đói giảm nghèo, chống hàng giả, ô nhiễm môi trường...)?
  câu 4: phân tích những tác động của quy luật giá trị trong nền kinh tế hàng hóa? liên hệ trong quá trình đổi mới kinh tế ở nc ta đảng ta đã vận dụng những tác động trên như thế nào để phát triển kinh tế hàng hóa?
  * em chỉ cần trả lời ý thứ 2 của 4 câu trên thôi! giúp em với!
   
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Anh chị giúp Diễn đàn Date
Anh chị giúp e với ak. e cảm ơn Tài chính - Ngân hàng 3/6/2019
Anh Chị ơi! Tư vấn chọn trường học tiếng Hàn giúp em với ạ! Tư Vấn & Chuyện Trò 23/3/2019
Người thân em vừa mất Iphone 7 plus, nhờ các anh chị giúp dùm Tư Vấn & Chuyện Trò 2/12/2016
Các anh chị ơi giải giúp em bài này với Kinh tế học đại cương 21/10/2016
Hỏi Anh chị giải chi tiết giúp em bài tập trắc nghiệm kinh tế vi mô này với! Kinh tế học đại cương 10/1/2016
Anh chị nào giỏi hóa đại cương giải giúp em bài này với. Thư viện tài liệu 3/10/2015

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP