1. keepmoving

  keepmoving Thành viên KSV

  ABA English v3.10.9 [Premium] - Học tiếng Anh hiệu quả trên điện thoại Android

  ABA English là một học viện ngôn ngữ trực tuyến với hơn 40 năm kinh nghiệm cho phép bạn học nhờ một phương pháp học tập đã được phê duyệt và hoàn thiện bởi các chuyên gia ngôn ngữ từ các trường đại học quan trọng trên toàn thế giới.
  Học tiếng Anh với các bộ phim với ứng dụng mới ABA English. Tải xuống ngay bây giờ và khám phá một khóa học hoàn chỉnh với giáo viên, 6 cấp độ học tập và 144 đơn vị bao gồm mọi thứ bạn cần để nói tiếng Anh!
  [​IMG]
  Một khóa học tiếng Anh hoàn chỉnh cho bạn:
  - ABA Films: học tiếng Anh bằng cách xem những bộ phim ngắn của chúng tôi được quay ở London và New York.
  - 144 video classes: Giải thích Ngữ pháp tiếng Anh một cách hiệu quả và thú vị.
  - 6 Levels: từ người mới bắt đầu đến các chuyên gia và tiếng Anh thương mại.
  - Giáo viên: gia sư của bạn sẽ giúp bạn đạt được trình độ tiếng Anh tốt hơn, với các hướng dẫn và lời khuyên theo tiến trình của bạn.
  - Tiến độ: bạn sẽ có thể đánh giá tiến bộ của mình bằng một đánh giá ở cuối mỗi level.
  - Chứng chỉ: bạn sẽ có thể học và lấy chứng chỉ tiếng Anh ABA chính thức sau khi đã hoàn thành một level.

  Cách dễ nhất để học tiếng Anh
  Chúng tôi không phải là những người duy nhất nói như vậy, các chuyên gia ngôn ngữ từ các trường đại học quan trọng trên toàn thế giới đồng ý rằng nó là một viên ngọc học tập tuyệt đối. Dựa trên các nguyên tắc của phương pháp tự nhiên bao gồm học bằng cách học hoàn toàn ngôn ngữ, chúng tôi đã tạo ra một hệ thống học tiếng Anh mô phỏng quá trình học giống như bạn sẽ trải nghiệm nếu bạn đi du học nước ngoài để học tiếng Anh: đầu tiên bạn nghe và hiểu, sau đó bạn bắt đầu nói và viết, tất cả điều này một cách tự nhiên và tự phát!

  Khám phá một phương pháp học tập độc đáo
  Đây là cách nó hoạt động: đầu tiên bạn xem Phim ABA, phim ngắn được quay ở London và New York, sau đó bạn nghiên cứu các đoạn hội thoại, học cách viết chúng và tiếp theo bạn đảm nhận vai trò của các nhân vật trong kịch bản bằng cách diễn với họ . Bạn cảm thấy như bạn đang trải qua một kịch bản thực tế! Ngữ pháp, được yêu cầu để củng cố kiến thức của bạn, được xử lý vào cuối bài học, cùng với các bài tập thực tế. Giống như trong cuộc sống hàng ngày, bạn sẽ sử dụng thiết bị di động của mình để nghe, nói, đọc và viết: dần dần bạn sẽ tiếp thu tiềm thức từ vựng và cách diễn đạt mới và bạn sẽ tiến bộ mà không hề nhận ra!

  CHÚ THÍCH
  Đối với sinh viên ABA English miễn phí và cao cấp, ứng dụng cho phép bạn theo dõi tiến trình bạn đã đạt được nếu bạn truy cập nó từ cùng một tài khoản như tài khoản bạn sử dụng cho Cơ sở tiếng Anh ABA.

  ABA miễn phí và ABA Premium
  Với đăng ký miễn phí (ABA miễn phí), bạn có thể truy cập vào ngữ pháp tiếng Anh trong 144 lớp học video được giải thích bởi các giáo viên giỏi nhất của học viện. Đơn vị hoàn chỉnh đầu tiên cho mỗi cấp độ cũng miễn phí, do đó bạn có thể thử phương pháp học tập của chúng tôi dựa trên việc xem phim.

  Với đăng ký trả phí (ABA Premium), bạn có quyền truy cập vào khóa học hoàn chỉnh, bạn có thể nhận chứng chỉ cho từng cấp độ bạn vượt qua và bạn có sự hỗ trợ của một gia sư riêng mà bạn sẽ có thể liên hệ qua Cơ sở Anh ngữ ABA cho bất kỳ nghi ngờ về tiếng Anh mà bạn có thể có.

  Có ba loại đăng ký ABA Premium
  Đăng ký hàng tháng với giá $ 19,99
  Đăng ký sáu tháng với $ 49,99
  Đăng ký hàng năm với $ 89,99

  Tất cả các đăng ký được tự động gia hạn trừ khi bạn tắt tùy chọn này trước khi đăng ký hết hạn. Nếu bạn không hủy kích hoạt gia hạn tự động bằng menu cài đặt trong tài khoản iTunes của mình, bạn sẽ tự động bị tính phí như vậy trong 24 giờ trước khi chấm dứt đăng ký. Nếu bạn hủy kích hoạt gia hạn tự động, quyền truy cập vào nội dung khóa học của bạn sẽ kết thúc khi đăng ký hiện tại của bạn hết hạn.

  ABA English is an online language academy with over 40 years experience which allows you to learn thanks to a learning method which has been approved and perfected by language experts from important universities all over the world.

  Learn English with films with ABA English’s new app. Download it now and discover a complete course with teacher, 6 levels of learning, and 144 units that cover everything you need to speak English!

  A complete English course
  ABA Films: learn English by watching our short films shot in London and New York.
  144 video classes: English grammar explained in an effective and enjoyable way.
  6 levels: from Beginners to Business English.
  Teacher : your tutor will help you achieve a better level of English, with instructions and advice according to your progress.
  Progress: you will be able to gauge your progress with an assessment at the end of each level.
  Certificates: you will be able to study and get an official ABA English certificate once you have completed a level.

  The easiest way to learn English
  We’re not the only ones who say so, language experts from important universities all over the world agree that it’s an absolutem-learning gem. Based on the principles of the natural method which consists of learning by full language immersion, we created a system for learning English which simulates the same learning process you would experience if you travelled abroad to study English: first you listen and comprehend, and then you start to speak and write, all this naturally and spontaneously!

  Discover a unique learning method
  This is how it works: first you watch the ABA Films, short films shot in London and New York, then you study the dialogues, learn how to write them and next you take on the role of the characters from the script by acting with them. You feel like you are experiencing a real-life scenario! Grammar, required to consolidate your knowledge, is dealt with towards the end of the unit, together with practical exercises. Just like in day-to-day life, you will use your mobile device to listen, speak, read and write: gradually you will subconsciously absorb new vocabulary and expressions and you will make progress without even realising it!

  NOTE
  For ABA English’s Free and Premium students, the application allows you to keep track of the progress you have already made if you access it from the same account as the one you use for the ABA English Campus.

  ABA Free and ABA Premium
  With a free subscription (ABA Free), you have access to English grammar in 144 video classes explained by the academy’s best teachers. The first complete unit for each level is also free so you can try out our learning method based on watching films.

  With a paid subscription (ABA Premium), you have access to the complete course, you can get a certificate for each level you pass and you have the support of a private tutor who you will be able to contact through the ABA English Campus for any doubts concerning English that you may have.

  There are three types of ABA Premium subscriptions
  Monthly subscription for $19.99
  Six-monthly subscription for $49.99
  Yearly subscription for $89.99

  All subscriptions are automatically renewed unless you deactivate this option before your subscription expires.If you don’t deactivate automatic renewals using the settings menu in your iTunes account, you will automatically be charged the same amount in the 24 hours prior to the termination of your subscription. If you deactivate automatic renewals, your access to the course content will end when your current subscription expires.

  Download Learn English – ABA English v3.10.9 [Premium]
  [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
   
Đang tải...
Chủ đề liên quan - ABA English Premium Diễn đàn Date
THAT'S WHY YOU GO AWAY (Lời Dịch Anh Việt) Michael Learns to Rock Listening (Nghe) Hôm qua, lúc 22:41
BAD GUY (Lời Dịch Anh Việt) Billie Eilish Listening (Nghe) 16:02 ngày Thứ sáu
SHAKE IT OFF (Vietsub & Lyrics) Taylor Swift Bài hát hay 18/8/2019
YOU NEED TO CALM DOWN (Lời Dịch Anh Việt) Taylor Swift Listening (Nghe) 17/8/2019
Tháng tư là lời nói dối của em - Hà Anh Tuấn (English version) Bài hát hay 29/6/2019
Oxford English for Careers Technology Luyện tiếng Anh 14/4/2019

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP