Chào các bạn, mình pass tất cả các khóa học ielts online kèm chữa bài các bạn nhé. Mình list ra để các bạn theo dõi ạ
1. khóa học ielts online Ngọc Bách gồm
1.1) writing online
1.2) reading online
1.3) khóa vocabulary
Tất cả các khóa đều được tặng bộ sách ngọc bách update
2. Khóa học ielts online Nguyễn Huyền gồm
2.1) khóa grammar
2.2) khóa writing onine
2.3) khóa reading online
2.4) khóa speaking online
2.5) khóa listening online
3. Khóa học ielts online Phan Quỳnh gồm
3.1) khóa writing online
3.2) khóa reading online
3.3) khóa speaking online
4. khóa học ielts online Quang Thắng
4.1) khóa reading online'
4.2) khóa writing online
5. khóa học ielts online hanah
5.1) khóa writing online
5.2) khóa reading online
5.3) khóa listening online
6. Các khóa học Reading online và Writing online ielts general mình cũng cung cấp cho các bạn thi ielts định cư
7. Bộ sách Kiên Trần
8. Bộ dự đoán đề thi Ielts
Các Bạn Mua inbox mình qua page: https://www.facebook.com/PREDICTION.IELTS/