[Lyrics] To Be Number One (Official Song Of Fifa World Cup Italy 90) - Giorgio Moroder

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
This is what we've worked for all our lives
Reaching for the highest goal we can
We choose to give it all

When competition calls
Time records the victory in our hearts
To win or lose is not the only thing
It's all in how we play for the fairest game
This is the chance we take
Reaching for the top
Time records the victory in our hearts

To be number one...
Running like the wind
(Like the wind)
Playing hard but always playing fair
(Oh yeah...)

To be number one...
Winning again and again
Reaching higher through Italian sky
(Through Italian sky)

This is what we've wanted all our lives
Shining like a shooting star at night
We've got to give it all
When we hear the call
Time records the victory in our hearts

To be number one...
To be number one...number one
Đây là điều chúng ta đã nỗ lực cả đời
Vươn tới chiến thắng cao nhất có thể
Chúng ta chọn việc chơi hết mình

Khi cuộc tranh đấu bắt đầu
Thời gian ghi dấu chiến thắng trong tim
Không phải chỉ là vấn đề thắng thua
Mà là cách chúng ta đấu một trận công bằng nhất
Đó là cơ hội mà chúng ta chớp lấy
Vươi tới đỉnh cao
Thời gian ghi dấu chiến thắng trong tim ta

Trở thành số một…
Chạy như gió
(Như gió)
Chơi hết mình nhưng luôn chơi công bằng
(Đúng thế…)

Trở thành số một…
Chiến thắng lần nữa và lần nữa
Vươn tới tầm cao hơn giữa bầu trời Ý Đại Lợi
(Giữa bầu trời Ý Đại Lợi)

Đây là điều chúng ta muốn cả đời
Tỏa sáng như ngôi sao băng giữa đêm
Chúng ta phải chơi hết mình
Khi chúng ta nghe tiếng lòng réo gọi
Thời gian ghi dấu chiến thắng trong tim ta

Trở thành số một…
Trở thành số một… số một

 
×
Top Bottom