[Lyrics] Ticket (Day Trip)/ ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล - (The Love of Siam OST) - Chukiat Sakweerakul

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล

เคยได้ยินใช่ไหมว� �าที่นึงถ้าไปถึงเ� ��าจะมีทุกอย่าง
ความสุขความฝันอะ� �รที่เฝ้ารอ จะรอเราอยู่ที่ปล� �ยทาง
และต้องใช้เพียงต� �๋วเดินทางแค่ใบเด� ��ยว และมันก็ไปกลับได� �ตั้งหลายครั้ง
แต่ไม่เคยจะมีผู้� �ดที่เคยไป จะกลับมาเล่าอะไร� �ห้ฉันฟัง

ก็เลยสงสัยว่าจริ� �หรือไม่จริง อยากไปเจอกับตัวซ� �กครั้งหนึ่ง
จะต้องเดินทางไกล� �้วยเท้าฉันก็ยอม หากมันจะมีอะไรเม� �่อไปถึง
ต่อให้ตั๋วเดินทา� �จะแพงสักเท่าไร ต้องจ่ายด้วยอะไร� �ะไปหามา
และฉันจึงจ่ายหมด� �ท่าชีวิตที่ฉันมี เพื่อให้ใครบางคน� �าส่งคืนและบอกว่า

* ตั๋วใบนี้ไม่ได้ม� �สำหรับฉัน แม้เค้าจะขายให้ท� �กคนได้เท่ากัน เพียงแต่รถขบวนนี� �ไม่มีที่ให้กับฉั� �� จึงไม่มีสิทธิ์เด� �นทาง
(ซ้ำ *)

อย่างที่เคยบอกไป� �ันทุ่มเท และออกเดินไปตามท� �งที่เค้าไป
จะเหนื่อยจะร้อนจ� �หนาว ฉันไม่กลัว กับใจทระนงจะทนไห� �
และในไม่ช้าไม่นา� �ก็มองเจอว่ามีปลา� ��ทางอยู่ไม่ไกล
ก็เลยตะเกียกตะกา� � เพื่อไปเจอสุดท้า� �ปลายทางที่หายไป
มันคงไม่มีจริงแท� � และแน่นอน ปลายทางให้กับคนอ� �่างฉัน

ว่าแต่ตั๋วเดินทา� �ที่ใครๆ ก็มี คงไม่ได้มีให้กับ� �นอย่างฉันเหมือนก� ��น
จึงหวนคืนไปยังทา� �ที่เดินมาก็มีใคร� ��องอยู่ตรงนั้น
พอเดินกลับไป ก็เจอคนเดิม จึงบอกกับฉัน ย้ำๆ ซ้ำๆ ว่า
(ซ้ำ *)

-----------------
Ticket (Day Trip) - (Eng Subs)

You must have heard of the place that if we get to, we will have everything.
Happiness and dreams that's been waiting for will wait for us at the destination.
And only a single ticket is needed for multiple return trips.
But no one has ever returned to tell me anything.

So I wonder if it's real, want to see it for myself.
Even if it's by foot I'm willing to go, if there will be something upon arrival.
No matter what I must pay to get the ticket, I will.
and so I paid with everything I have just for someone to return it all to me and say...

* This ticket is not for me even though it is sold to all. It's just that this train does not have a place for me so I cannot travel.
(Repeat *)

Like I said, I'm dedicated and travelled in the direction that he travelled.
No matter the fatigue, the heat, or the cold, I'm not afraid. With a proud heart I will endure
and in not too long the destination will become apparent.
So I clamber on to reach that destination that is disappearing.
It probably is not real, that destination for someone like me.

The ticket that everyone has, probably does not exist for someonelike me.
And so I turn my back to the way that I came from, and there I saw someone looking.
When walked back, I saw that it was the same peson that told me repeatedly, stressingly that...
(Repeat *)
Bạn có bao giờ nghe nói đến một nơi mà nếu chúng ta đến đó, chúng ta sẽ có tất cả
Hạnh phúc và ước mơ đang chờ đợi chúng ta ở đích đến
Và chỉ có duy nhất một vé là cần thiết cho nhiều chuyến đi trở lại
Nhưng không ai quay lại để nói cho tôi nghe điều gì

Thế là tôi tự hỏi nếu đó là sự thật, tôi muốn tận mắt nhìn thấy nó
Thậm chí phải đi bộ tôi vẫn sẵn sàng, nếu như khi đến tôi sẽ có được một thứ gì ở đó
Không có vấn đề gì nếu tôi phải đổi lấy một thứ gì đó để có chiếc vé, tôi sẽ làm
Và thế là tôi trả bằng tất cả mọi thứ cho một người rồi sau đó người ấy gửi trả lại tất cả cho tôi và nói

* Chiếc vé này không dành cho tôi ngay cả khi nó bán cho tất cả mọi người
Chỉ là chuyến đi này không có nơi mà tôi cần đến nên tôi không thể đi

Như tôi đã nói, tôi đã rất tận tâm và luôn đi theo hướng mà anh ta đã đi
Ngay cả khi tôi mệt mỏi, nóng hay lạnh, tôi cũng chẳng hề bận tâm
Với một con tim đầy tự hào, tôi sẽ tồn tại được và đường đi sẽ không quá dài để có thể thấy đích đến rõ ràng
Vì thế tôi trèo lên trên để tiếp cận nơi đích đến đang hiện ra

Chiếc vé mà mọi người đều có, có lẽ sẽ không có cái nào dành cho một người như tôi
Và thế là tôi quay lại con đường tôi đã đi, và tôi thấy ai đó đang nhìn tôi
Khi tôi quay trở lại, tôi thấy đó chính là người mà tôi đã từng gặp, người ấy nói với tôi một cách liên tục, căng thẳng rằng...

Chiếc vé này không dành cho tôi ngay cả khi nó bán cho tất cả mọi người
Chỉ là chuyến đi này không có nơi mà tôi cần đến nên tôi không thể đi
(x2)

 

×
Quay lại
Top