[Lyrics] The Boys Are Back (OST HSM3) (ft. Corbin Bleu) - Zac Efron

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
The Boys Are Back

[Both:] Take it back to the place when you know it all began
[Chad:] We can be anything we wanna be!
[Both:] You can tell by the noise that the boys are back again.
[Chad:] Together making history!
[Both:] It's time to show how
[Troy:] To be a Super Hero
[Both:] Just like a showdown
[Chad:] Will Smith and Bob DeNiro
[Both:] We're the best, no doubt
[Troy:] Turning like we used to do
[Both:] This is our time, and I'm telling you oooooooooh!

[Chorus:]
The boys are back, (hey!)
The boys are back!
The boys are back, gonna do it again!
Gonna wake up the neighborhood!
The boys are back, (yeah!)
The boys are back!
Climbin' up the walls, anytime we want!
The word is out, the boys are back!

The boys are back!
Let's save the day!
The boys are back, oh yeah!

[Troy:] Keep doing with the right when we fight every single time!
[Chad:] Undefeated here in our house, yeah!
[Both:] We can rock, we can shock, anytime we like.
[Chad:] Tonight we're going all out!
[Both:] Its time to show how
[Troy:] To be a superhero
[Both:] Just like a showdown
[ Find more Lyrics at <a href="https://isharebook.com/forums/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fwww.mp3lyrics.org%2F8G3h" target="_blank" rel="nofollow">www.mp3lyrics.org/8G3h</a> ]
[Chad:] Kick the pedal to the metal
[Both:] We're the best, no doubt
[Troy:] Turning like we used to do
[Both:] This is our time, and I'm telling you oooooooooh!

[Chorus:]
The boys are back, (hey!)
The boys are back!
The boys are back, gonna do it again!
Gonna wake up the neighborhood!
The boys are back, (yeah!)
The boys are back!
Climbin' up the walls, anytime we want!
The word is out, the boys are back!

[Troy:] Here to change the world!
[Both:] To solve a mystery, fight the battle, save the girl!
(No one) No one can stop us now, we're the ones that make for rules!
Oooooooooooooooooooooooooooooooooooh!

The Boys Are Back!
Ooooh yeah!

The boys are back (hey!)
The boys are back!
The boys are back, gonna do it again!
Gonna wake up the neighborhood!
The boys are back, (yeah!)
The boys are back!
Climbin' up the walls, anytime we want!
No need to worry cause
The boys are back (hey!)
The boys are back! (Look Out Now!)
The boys are back, gonna do it again!
And we make it look good!
The boys are back, (yeah!)
The boys are back!
Climbin' down the walls, anytime we want!
I'm sure that you know by now!

The boys are back!
Những chàng trai quay trở lại rồi

Những chàng trai quay trở lại rồi

[Both:] Quay lại nơi tất cả mọi chuyện bắt đầu
[Chad:] Chúng ta có thể trở thành bất cứ điều gì ta muốn !
[Both:] Bạn có thể kể lại một cách huyên náo rằng những chàng trai quay lại rồi đây !
[Chad:] Cùng nhau ta tạo nên lịch sử !
[Both:] Đây là thời khắc để ta chứng tỏ làm thế nào
[Troy:] để trở thành một siêu anh hùng
[Both:]Chỉ như một thử thách cuối cùng
[Chad:] Will Smith và Bob DeNiro

[Chorus:]
Những chàng trai quay lại rồi, (này !)
Những chàng trai quay lại rồi !
Những chàng trai quay lại, một lần nữa họ sẽ thực hiện điều đó !
Họ sẽ đánh thức làng xóm !
Những chàng trai quay lại rồi, (Vâng !)
Những chàng trai quay lại rồi !
Trèo lên những bức tường kia, bất cứ khi nào ta muốn !
Cạn lời, những chàng trai quay lại rồi kìa !

Những chàng trai quay lại rồi !
Hãy cứu rỗi ngày hôm nay !
Những chàng trai quay lại rồi, ồ vâng !

[Troy:] Giữ thái độ đúng mực khi ta chiến đấu mỗi lúc đơn độc
[Chad:] Nơi đây tại sân nhà chưa ai thắng nổi ta
[Both:] Ta có thể chơi Rock, ta có thể gây sốc, bất cứ lúc nào ta thích
[Chad:] Đêm nay cả bọn mình ra ngoài chơi hết !
[Both:] Đây là thời khắc để ta chứng tỏ làm thế nào
[Troy:] để trở thành một siêu anh hùng
[Both:]Chỉ như một thử thách cuối cùng
[Chad:] đá nhanh nhất có thể
[Both:]chúng ta là kẻ giỏi nhất, không nghi ngờ gì
[Troy:] quay trở lại thời của chúng ta trước đây
[Troy:]đây là thời khắc của ta, tôi đang kể nghể bạn nghe đây oo…h !

[Chorus:]

[Troy:] Nơi đây ta thay đổi thế giới !
[Both:] Để giải đáp một bí ẩn,lâm trận, giải cứu cô gái ! (Không một ai) lúc này không một ai có thể ngăn được chúng ta, chúng ta là những người tạo ra điều luật !
Oo….oh !

Những chàng trai quay lại rồi !
Ồo..h vâng !

Những chàng trai quay lại rồi (Này)
Những chàng trai quay lại rồi !
Những chàng trai quay lại, một lần nữa họ sẽ thực hiện điều đó !
Họ sẽ đánh thức làng xóm dậy !
Những chàng trai quay lại rồi (Này)
Những chàng trai quay lại rồi !
Trèo lên những ngọn núi, bất cứ khi nào ta muốn !
Không cần phải âu lo vì
Những chàng trai quay lại rồi (Này)
Những chàng trai quay lại rồi ! (Nhìn ra ngoài mà xem !)
Những chàng trai quay lại, một lần nữa họ sẽ thực hiện điều đó !
Và ta sẽ làm cho điều này trông thật oách !
Những chàng trai quay lại rồi (Này)
Những chàng trai quay lại rồi !
Trèo lên những bức tường kia, bất cứ khi nào ta muốn !
Lúc này chúng tôi chắc rằng bạn biết !

Những chàng trai quay lại rồi !
 
×
Top Bottom