[Lyrics] Superstar - Roller Girl

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️You, You are my Superstar

One, Two, Three,
You're the only one for me
Two, Three, Four,
Let us do it on the floor
Three, Four, Five,
You're the only in my life

Five, Six, Seven,
You make me feel I come in heaven.

You, You are my Superstar
Do you wanna stay with me
Like the flower and the bee?
You were whisper to me,
Oh baby, oh baby, baby oh oh

You, You are my Superstar

Do you wanna stay with me
Like the flower and the bee?
You were whisper to me,
Oh baby, oh baby, baby oh oh

One, Two, Three,
Would you like to play with me?
Two, Three, Four,
Can I love you on the floor?

Three, Four, Five,
I would like to be you'r wife
Five, Six, Seven,
I will *peep* from seven to eleven.

You, You are my Superstar
Do you wanna stay with me
Like the flower and the bee?
You were whisper to me,

Oh baby, oh baby, baby oh oh

You, You are my Superstar
Do you wanna stay with me
Like the flower and the bee?
You were whisper to me,
Oh baby, oh baby, baby oh oh

Oh Baby, oh Baby,
Oh Baby, oh Baby,

Oh Baby, oh Baby, Baby oh oh

Mmmmmmmmmmm
Mmmmmmmmmmm

You, You are my Superstar
Do you wanna stay with me
Like the flower and the bee?
You were whisper to me,
Oh baby, oh baby, baby oh oh


Do you wanna stay with me
Like the flower and the bee?
You were whisper to me,
Oh baby, oh baby, baby oh oh

Oh Baby, oh Baby, Baby oh oh
Anh, anh là siêu sao của em


Một, Hai, Ba
Anh là duy nhất thuộc về em
Hai, Ba, Bốn
Chúng ta hãy cùng chơi trên sàn
Ba, Bốn, Năm
Anh là duy nhất trong đời em
Năm, Sáu, Bảy
Anh khiến em cảm giác như đến thiên đàng


Anh, anh là siêu sao của em
Anh có muốn ở lại bên em
Như đóa hoa và ong mật
Anh đã thì thầm cùng em
Ui bé cưng, ui bé iu, zấu zấu ui ui

Anh, anh là siêu sao của em
Anh có muốn ở lại bên em
Như đóa hoa và ong mật

Anh đã thì thầm cùng em
Ui bé cưng, ui bé iu, zấu zấu ui ui

Một, Hai, Ba,
Anh có muốn được chơi cùng em?
Hai, Ba, Bốn,
Em có thể yêu anh trên sàn?
Ba, Bốn, Năm,
Em muốn trở thành vợ anh

Năm, Sáu, Bảy
Em sẽ đếm từ bảy đến mười một

Anh, anh là siêu sao của em
Anh có muốn ở lại bên em
Như đóa hoa và ong mật
Anh đã thì thầm cùng em
Ui bé cưng, ui bé iu, zấu zấu ui ui

Anh, anh là siêu sao của em

Anh có muốn ở lại bên em
Như đóa hoa và ong mật
Anh đã thì thầm cùng em
Ui bé cưng, ui bé iu, zấu zấu ui ui

Ui bé cưng, ui bé iu,
Ui bé cưng, ui bé iu,
Ui bé cưng, ui bé iu, zấu zấu ui ui

Muzzm chụt chụt

Muzzm chụt chụt

Anh, anh là siêu sao của em
Anh có muốn ở lại bên em
Như đóa hoa và ong mật
Anh đã thì thầm cùng em
Ui bé cưng, ui bé iu, zấu zấu ui ui

Anh có muốn ở lại bên em
Như đóa hoa và ong mật

Anh đã thì thầm cùng em
Ui bé cưng, ui bé iu, zấu zấu ui ui

Ui bé cưng, ui bé iu, zấu zấu ui ui

 

×
Quay lại
Top