[Lyrics] My Nemesis (Dr. Heniz Doorfenshmizt) - Phineas & Ferb OST

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
My neme, neme, oooo... my neme, neme, neme.
My neme, neme, oooo... my neme, neme, neme.

I used to sit alone doin' evil all day,
But now I think there's someone gonna get on my way, yeah,
There's someone in my life that does'nt want me to exist,

My neme, neme, oooo... my neme, neme, neme
And I feel fine cause I've got a nemesis.
My neme, neme, oooo... my neme, neme, neme(x2)

And I hate him, and he hates me,
What a wonderful animosities,
Besides his hat he wears no clothes,
Now I have someone to opose...
Kẻ thù của ta, kẻ thù của ta, oooo...kẻ thù của ta, kẻ thù của ta, kẻ thù của ta
Kẻ thù của ta, kẻ thù của ta, oooo...kẻ thù của ta, kẻ thù của ta, kẻ thù của ta

Một mình ta thường làm việc xấu cả ngày
Nhưng giờ đây ta đã biết có người nào đó cản đường ta
Có người nào đó không muốn ta tồn tại

Kẻ thù của ta, kẻ thù của ta, oooo...kẻ thù của ta, kẻ thù của ta, kẻ thù của ta
Và ta thấy ổn vì ta đã có kẻ thù
Kẻ thù của ta, kẻ thù của ta, oooo...kẻ thù của ta, kẻ thù của ta, kẻ thù của ta (x2)

Ta ghét hắn và hắn cũng ghét ta
Thật là một mối quan hệ đẹp
Hắn không mặc quần áo gì sất
Giờ ta có ai đó để tiêu diệt


 

×
Quay lại
Top