[Lyrics] Lacryma - Dark Lunacy

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Still, sand, time
It does not belong to me,
To my love
Why are you taking me
Why are you calling me
Why don't you leave me
Why don't you make me
Soul, among the souls ...
Tĩnh mịch, đất cát, thời gian
Tất cả đều không thuộc về ta,
Hỡi tình yêu của ta
Tai sao ngươi lại giữ lấy ta,
Tại sao ngươi lại gọi đến ta
Tại sao ngươi lại không rời xa ta
Sao ngươi không để ta yên
Linh hồn ta, giữa muôn vàn linh hồn xa lạ… 

×
Quay lại
Top