[Lyrics] Give Me Your Money - Phineas & Ferb OST

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532I want your money!
I'm strapped for cash!
I need your money!
Too lazy to get a job...
Give me your money!
I'm not being funny!
Give me your money today!
Tôi muốn tiền của bạn
Tôi đang kẹt tiền
Tôi cần tiền!
Quá lười để kiếm việc làm
Cho tôi tiền đi!
Tôi khô
 
×
Top Bottom