[Lyrics] 바보 사랑/ Babosarang/ Foolish Love - Lee Jun Ki / 이준기

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532Korean

정말 바보 사랑이야
정말 바보 사랑이야
난 너밖에 몰라 난 니만 사랑해
그래 바보 같은사랑이야

사랑을 믿으면 바보라고
정말 사랑에 속으면 안된다고
난 항상 그랗게 생각했는데
이번만큼은 나도 몰라

너를 보멘 자꾸 내가 벤해가는걸 난
느껴 아닌 척해봐도
이런게 사랑인걸 몰랐었나봐
정말 난 바보 가봐

정말 바보 사랑이야
정말 바보 사랑이야
난 너밖에 몰라 난 니만 사랑해
그래 바보 같은사랑이야

그래 사랑예긴 정말 싫어 결국
모두가 똑같은 예기인걸
늘 같은 시작과 뻔한 마지막
그런 사랑이 나는 싫어

너를 보멘 자꾸 내가 벤해가는걸 난
느껴 아닌 척해봐도
이런게 사랑인걸 몰랐었나봐
정말 난 바보 가봐

정말 바보 사랑이야
정말 바보 사랑이야
난 너밖에 몰라 난 니만 사랑해
그래 바보 같은사랑이야

RAP: 그냥 그렇게 바라볼 수 밖에 없는 널향한 나의 사랑 바보야
내 머리 속 내 가슴속 오직 너에 대한 생각뿐
난 바보야
네게 다 주고 솦은 마음도 이제
너와 하고싶은 마음도
이란 내 사랑을 내 마음올 너는 아는지 모르는지 바보야

그댄 나의 사랑이야
그댄 나의 사랑이야
그대가 없다멘 나도 없는 것
그댄 단 하나의 사랑이야

정말 바보 사랑이야
정말 바보 사랑이야
난 너밖에 몰라 너만 사랑해
그래 바보 같은 사랑이야
바보 같은 사랑이야

Romanization

jong mal pa bo sa rang i ya jong mal pa bo sa rang i ya
nan no bakk e mol ra no man sa rang hae
ku re pa bo gat un sa rang i ya

sa rang ul mi du myon pa bo ra go
jong mal sa rang e so ku myon an dwen da go
nan hang sang k uro ke seng gak haet nun dé
i bon man kum un na do mol ra

no rul bo myon ja ggoo nae ga byon hae ga nun gol
nan nu ggyo a nin chok hae bwa do
i ron ge sa rang in gol mol ra sso na bwa
jong mal nan ba bon ga bwa

jong mal pa bo sa rang i ya jong mal pa bo sa rang i ya
nan no bakk e mol ra no man sa rang hae
ku re pa bo gat un sa rang i ya

hun han sa rang ye gin jong mal shi ro
kyol gook mo doo ga ddok gat un ye gi in gol
nul gat un shi jak gwa bbon han ma ji mak
ku ron sa rang i na nun shi ro

no rul bo myon ja ggoo nae ga byon hae ga nun gol
nan nu kkyo a nin chok hae bwa do
i ron ge sa rang in gol mol ra sso na bwa
jong mal na ba bon ga bwa

jong mal pa bo sa rang i ya jong mal pa bo sa rang i ya
nan no bakk e mol ra no man sa rang hae
ku re pa bo gat un sa rang i ya

ku nyang i ro ke pa ra bol soo bakk e op nun
no rul hyang han na e sa rang un pa bo ya
nae mo ri sok nae ka sum sok
o jik no e dae han seng gak bboon nan pa bo ya
ne ge ta joo go ship o my love
i je no wa ham gge ha go ship o my life
i ron nae sa rang ul nae ma um ul
no nun a nun ji mo ru nun ji pa bo ya

ku den na e sa rang i ya ku den na e sa ram i ya
ku de ga op da myon na do op nun gol
ku den tan ha na e sa rang i ya

jong mal pa bo sa rang i ya jong mal pa bo sa rang i ya
nan no bakk e mol ra no man sa rang hae
ku re pa bo gat un sa rang i ya
pa bo gat un sa rang i ya

English

It’s a very foolish love
It’s a very foolish love
I only know you, only love you
Indeed a foolish love

Believing in love makes you a fool
Don’t let strong love deceive you
I always thought that
This time I don’t know

I know I change when I see you
Although I try to pretend I don’t
I guess I didn’t know this was love
I really am a fool.

It’s a very foolish love
It’s a very foolish love
I only know you, only love you
Indeed a foolish love

Yes, I really hate love stories
Every time it is always the same
Beginning and ending, it is always so predictable
I hate that kind of love

I know I change when I see you
Although I try to pretend I don’t
I guess I didn’t know this was love
I really am a fool.

It’s a very foolish love
It’s a very foolish love
I only know you, only love you
Indeed a foolish love

RAP: My foolish love just makes me look at you
In my head, in my heart, only thinking of you
I am a fool
I long to give you everything you want
I long for you
Do you know I love you, or not?
I am a fool

You are my love
You are my love
If there is no you, there is no me
You are the only love

It’s a very foolish love
It’s a very foolish love
I only know you, only love you
Indeed a foolish love

Foolish love
Đó là một tình yêu rất chi khờ dại
Một tình yêu rất ngu ngốc
Anh chỉ biết có em, chỉ biết yêu em
Thật sự là một tình yêu dại khờ

Tin vào tình yêu khiến em thành kẻ ngốc
Đừng để thứ tình yêu mãnh liệt ấy đánh lừa em
Anh luôn nghĩ thế đấy
Nhưng lần này anh chả biết nữa

Anh biết anh thay đổi khi anh gặp em
Mặc dù anh cố gắng giả vờ chả có gì
Nhưng anh đoán anh biết đấy là tình yêu
Anh thật sự là một thằng ngốc mà

Đó là một tình yêu rất chi khờ dại
Một tình yêu rất ngu ngốc
Anh chỉ biết có em, chỉ biết yêu em
Thật sự là một tình yêu dại khờ

Ừ thì anh rất ghét những câu chuyện tình
Lúc nào nó cũng luôn như thế
Đoạn mở đầu và đoạn kết, luôn dễ đoán trước
Anh ghét cái kiểu tình yêu như thế

Anh biết anh thay đổi khi anh gặp em
Mặc dù anh cố gắng giả vờ chả có gì
Nhưng anh đoán anh biết đấy là tình yêu
Anh thật sự là một thằng ngốc mà

Đó là một tình yêu rất chi khờ dại
Một tình yêu rất ngu ngốc
Anh chỉ biết có em, chỉ biết yêu em
Thật sự là một tình yêu dại khờ

Thứ tình yêu ngu xuẩn của anh chỉ khiến anh hướng về em
Trong tâm tư, trong con tim, chỉ nghĩ đến em mà thôi
Anh là thằng ngốc
Anh nóng lòng trao em mọi thứ mà em muốn
Anh mong mỏi chờ đợi em
Em có biết anh yêu em hay không?
Anh là thằng ngốc mà

Em là tình yêu của anh
Là tình yêu của anh
Nếu không có em thì cũng chả có anh
Em là tình yêu duy nhất

Một tình yêu quá khờ dại
Một tình yêu rất ngu ngốc
Anh chỉ biết có em, chỉ biết yêu em
Thật sự là một tình yêu dại khờ


Tình yêu dại khờ.. 
×
Top Bottom