Kết quả tìm kiếm

 1. V

  Nghệ An - Đà Nẵng - Thanh Hóa - Bình Định - Vũng Tàu - Học tư vấn giám sát tại

  VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC--------------o0o------------- THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XDCT Khai giảng thường xuyên tháng 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,12 tại các tỉnh thành trên Toàn Quốc Hà Nội - Kinh phí: 1.700.000đ/Học viên/khóa học - Địa điểm học:Trường...
 2. V

  Tìm lớp học tư vấn giám sát tại Đồng Nai, Cần Thơ, Lâm Đồng, Đồng Nai

  VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC--------------o0o------------- THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XDCT Khai giảng thường xuyên tháng 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,12 tại các tỉnh thành trên Toàn Quốc Hà Nội - Kinh phí: 1.700.000đ/Học viên/khóa học - Địa điểm học:Trường...
 3. V

  Hải Phòng, Quảng Ninh, Sơn La - Học tư vấn giám sát khóa mới nhất

  VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC--------------o0o------------- THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XDCT Khai giảng thường xuyên tháng 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,12 tại các tỉnh thành trên Toàn Quốc Hà Nội - Kinh phí: 1.700.000đ/Học viên/khóa học - Địa điểm học:Trường...
 4. V

  Đà Nẵng, Vũng Tàu, Thanh Hóa - Học tư vấn giám sát khóa mới tháng 6,7,8,9

  VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC--------------o0o------------- THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XDCT Khai giảng thường xuyên tháng 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,12 tại các tỉnh thành trên Toàn Quốc Hà Nội - Kinh phí: 1.700.000đ/Học viên/khóa học - Địa điểm học:Trường...
 5. V

  Học tư vấn giám sát tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương

  VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC--------------o0o------------- THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XDCT Khai giảng thường xuyên tháng 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,12 tại các tỉnh thành trên Toàn Quốc Hà Nội - Kinh phí: 1.700.000đ/Học viên/khóa học - Địa điểm học:Trường...
 6. V

  Học tư vấn giám sát tại Nghệ An, Thanh Hóa, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ, Lâm Đồng

  VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC--------------o0o------------- THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XDCT Khai giảng thường xuyên tháng 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,12 tại các tỉnh thành trên Toàn Quốc Hà Nội - Kinh phí: 1.700.000đ/Học viên/khóa học - Địa điểm học:Trường...
 7. V

  Lớp học tư vấn giám sát tại nghệ An, Thanh Hóa, quảng ninh, hải phòng, hải dương, hà nội, lào cai, y

  VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC--------------o0o------------- THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XDCT Khai giảng thường xuyên tháng 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,12 tại các tỉnh thành trên Toàn Quốc Hà Nội - Kinh phí: 1.700.000đ/Học viên/khóa học - Địa điểm học:Trường...
 8. V

  Khóa học tư vấn giám sát tại nghệ an, thanh hóa, vũng tàu, đà nẵng, bình định, cần thơ, thừa thiên h

  VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC--------------o0o------------- THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XDCT Khai giảng thường xuyên tháng 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,12 tại các tỉnh thành trên Toàn Quốc Hà Nội - Kinh phí: 1.700.000đ/Học viên/khóa học - Địa điểm học:Trường...
 9. V

  Đà Nẵng, Nghệ An, Bình Định - Khai giảng lớp Chỉ huy trưởng tháng 5,7,9

  VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC--------------o0o------------- THÔNG BÁO (V/v Khai giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Chỉ huy trưởng công trình) Khai giảng thường xuyên tháng 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,12 tại các tỉnh thành trên Toàn Quốc Hà Nội - Kinh phí: 1.000.000đ/Học viên/khóa học - Địa điểm học:Trường...
 10. V

  Lớp học chỉ huy trưởng tại Nha Trang, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Bình Định khóa mới nhất

  VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC--------------o0o------------- THÔNG BÁO (V/v Khai giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Chỉ huy trưởng công trình) Khai giảng thường xuyên tháng 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,12 tại các tỉnh thành trên Toàn Quốc Hà Nội - Kinh phí: 1.000.000đ/Học viên/khóa học - Địa điểm học:Trường...
 11. V

  Khóa học tư vấn giám sát tại Nha Trang, Khánh Hòa, Hà Nội, Đà Nẵng, Nghệ An

  VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC--------------o0o------------- THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XDCT Khai giảng thường xuyên tháng 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,12 tại các tỉnh thành trên Toàn Quốc Hà Nội - Kinh phí: 1.700.000đ/Học viên/khóa học - Địa điểm học:Trường...
 12. V

  Học tư vấn giám sát xây dựng tại Nghệ An, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ

  VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC--------------o0o------------- THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XDCT Khai giảng thường xuyên tháng 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,12 tại các tỉnh thành trên Toàn Quốc Hà Nội - Kinh phí: 1.700.000đ/Học viên/khóa học - Địa điểm học:Trường...
 13. V

  Học chỉ huy trưởng tại Vũng Tàu, Nghệ An tháng 5,6,7,8

  VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC--------------o0o-------------THÔNG BÁO(V/v Khai giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Chỉ huy trưởng công trình)Khai giảng thường xuyên tháng 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,12 tại các tỉnh thành trên Toàn QuốcHà Nội - Kinh phí: 1.000.000đ/Học viên/khóa học - Địa điểm học:Trường Đào...
 14. V

  Lớp học tư vấn giám sát tại Vũng Tàu, Cần Thơ, Hồ Chí Minh tháng 4,5,6,7,8

  VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌCTrụ sở: Số 32 Trần Quý Kiên - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội Tel: Ms Kỳ Duyên: 097 887 1060.Fax: (04)3 7931766 Email: daotao09.iid@gmail.com; Online/chat: daotao09 --------------o0o------------- THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XDCT...
 15. V

  Học tư vấn giám sát 3 lĩnh vực tại Cần Thơ

  VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌCTrụ sở: Số 32 Trần Quý Kiên - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà NộiTel: Ms Kỳ Duyên: 0986 302 852Fax: (04)3 7931766 – Hotline 097 887 1060Email: daotao09.iid@gmail.comOnline/chat: daotao09--------------o0o------------- THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT...
 16. V

  Lớp học đấu thầu tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Cần Thơ

  VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌCTrụ sở: Số 32 Trần Quý Kiên - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà NộiTel: Ms Kỳ Duyên: 0986 302 852Fax: (04)3 7931766 – Hotline 097 887 1060Email: daotao09.iid@gmail.comOnline/chat: daotao09 --------------o0o------------- THÔNG BÁO (V/v: Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu...
 17. V

  Lớp học đấu thầu chuyên nghiệp tại Vũng Tàu, Đà Nẵng, Nghệ An, Thừa Thiên Huế

  VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌCTrụ sở: Số 32 Trần Quý Kiên - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà NộiTel: Ms Kỳ Duyên: 0986 302 852Fax: (04)3 7931766 – Hotline 097 887 1060Email: daotao09.iid@gmail.comOnline/chat: daotao09 --------------o0o------------- THÔNG BÁO (V/v: Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu...
 18. V

  Lớp học đấu thầu qua mạng tại TP Hồ Chí Minh tháng 4,5,6,7

  VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌCTrụ sở: Số 32 Trần Quý Kiên - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà NộiTel: Ms Kỳ Duyên: 0986 302 852Fax: (04)3 7931766 – Hotline 097 887 1060Email: daotao09.iid@gmail.comOnline/chat: daotao09 --------------o0o------------- THÔNG BÁO MỞ LỚP KHÓA HỌC ĐẤU THẦU QUA MẠNG 1. Mục tiêu...
 19. V

  Nghệ An - Lớp học đấu thầu mua sắm khóa mới nhất tại Nghệ An, Đà Nẵng tháng 4,5,6,7

  VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌCTrụ sở: Số 32 Trần Quý Kiên - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà NộiTel: Ms Kỳ Duyên: 0986 302 852Fax: (04)3 7931766 – Hotline 097 887 1060Email: daotao09.iid@gmail.comOnline/chat: daotao09 --------------o0o------------- THÔNG BÁO (V/v: Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu...
 20. V

  Học đấu thầu mua sắm tại Hà Nội khóa mới nhất tháng 4,5,6,7,8

  VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌCTrụ sở: Số 32 Trần Quý Kiên - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà NộiTel: Ms Kỳ Duyên: 0986 302 852Fax: (04)3 7931766 – Hotline 097 887 1060Email: daotao09.iid@gmail.comOnline/chat: daotao09 --------------o0o------------- THÔNG BÁO (V/v: Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu...
Quay lại
Top