Kết quả tìm kiếm

  1. P

    Học bổng lên tới 10.000 Euro tại Ireland

    Sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ có cơ hội làm việc với các công ty quốc tế hàng đầu và nhập cư bởi chính sách mở rộng của Ireland. Công ty Liên Kết Giáo Dục Phú Hoàn Cầu (PHC Edu Links) kết hợp với Tập đoàn Study Group tổ chức hội thảo giới thiệu chương trình học và học bổng 2013 dành cho sinh viên...
  2. P

    Hội thảo học bổng du học Australia - Trường Le Cordon Bleu

    Trường Le Cordon Bleu giới thiệu chương trình học bổng du học Australia trị giá từ 130 triệu đồng đến 210 triệu đồng. Công ty Liên Kết Giáo Dục Phú Hoàn Cầu (PHC Edu Links) kết hợp với Trường Le Cordon Bleu Australia tổ chức hội thảo giới thiệu học bổng từ 130 triệu tới 210 triệu VND cho tất cả...
Quay lại
Top